Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze schůze staršovstva dne 8.10.2020

 • Staršovstvo se rozhodlo rozeslat podzimní sborový dopis s odpovědním lístkem, i když je konání pravidelných shromáždění vzhledem k mimořádným opatřením nejisté.
 • Z. Šorm informoval o bezplatném poskytnutí sborových prostor pro supervizní setkání sborových sester a intenzivní kurz řečtiny ETF UK.
 • J. Šarounová podala zprávu o darech, které sbor poskytl seniorátům v rámci mezisborové solidarity.
 • V rámci soustavné podpory neziskovým organizacím se při sbírce na teplé oblečení pro Afghánistán vybralo 7.500,–Kč. Získány byly také 2 šicí stroje. Sbírka šicích strojů pokračuje a staršovstvo na jejich případné opravy uvolnilo 8.000,–Kč.
 • Nabídka R. Kvapila na pořádání „lecture recital“ byla zatím vzhledem epidemiologické situaci odložena.
 • Beseda s letcem RAF T. Lomem byla vzhledem k situaci zrušena.
 • Staršovstvo jednalo o sborovém programu na příští měsíc. Příštích čtrnáct dní budou bohoslužby nahrávané a zveřejněné na webu. Promítání fotografií z tábora (18.10.) a literární večer (22.10) byly dočasné odloženy. Staršovstvo rozhodlo, že se pravidelná shromáždění v týdnu budou konat – vývoj situace a rozhodnutí ústředí církve z 9.10. však jejich konání neumožňuje a proto byla po poradě faráře a kurátorky zrušena. Konání shromáždění v dalším období závisí na vývoji epidemiologické situace. Členové sboru budou vyzváni, aby sledovali sborový web a facebook, a mohou o informace volat do sborové kanceláře. Pokud bude nutné konat staršovstvo on-line, požádal Z. Šorm o pořízení kamery a sluchátek ke sborovému počítači.
 • Staršovstvo řešilo podobu bohoslužeb při zákazu společného zpěvu. Rozhodlo se pro varhanní či klavírní mezihry na melodie písní, jejichž čísla budou vyvěšena, aby účastníci bohoslužeb mohli sledovat text ve zpěvnících.
 • Staršovstvo vzhledem ke zvýšenému zájmu o pronájem sborových prostor jednalo o zajištění mimořádných úklidů. Stanovilo zvýšenou sazbu za úklid (350,–Kč za úklid kostela a 300,–Kč za úklid 1. patra) a pověřilo P. Coufala koordinací mimořádných úklidů. Za mimořádné úklidy v září stanovilo odměnu Švarcovým.
 • Staršovstvo zvýšilo ceny pronájmu 1. patra – Za celý den na 1400 Kč + DPH ( 1694 Kč); Za 5 hodin 1 000 Kč + DPH (1 210 Kč) a dále zrušilo možnost pronájmu prvního patra na 3 hodiny s tím, že tato změna je platná pro všechny pronájmy potvrzené po přijetí tohoto usnesení.
 • M. Cháb podal staršovstvu zprávu o 2. zasedání 35. synodu.
 • Staršovstvo projednalo návrhy na změny církevního zřízení a souhlasilo jak s vypuštěním opakované volby, tak se změnami volby pastýřských rad synodem.
 • Staršovstvo nesouhlasilo se zveřejňováním audio záznamu našich bohoslužeb v celocírkevním audioarchivu.
 • Staršovstvo souhlasilo s návrhem Dohody o spolupráci se Střediskem Diakonie křesťanské pomoci v Praze s tím, že případné benefiční koncerty budou ve sborových prostorách umožněny po vzájemné dohodě.
 • J. Šarounová poděkovala jménem staršovstva A. Wernischové a P. Slaninovi za výměnu strun na sborové kytaře a R. Šormové za vedení sborového facebookového profilu.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo o přípravě dětské vánoční hry.
 • Staršovstvo vyhovělo žádosti faráře pro menšiny M. Vymětala o možnost ubytování skupiny romských dětí ze Slovenska ve sborových prostorách při návštěvě Prahy za předpokladu, že bude zajištěn dozor a úklid prostor.
 • Staršovstvo vyhoví po poradě se sestrou varhanicí žádosti varhaníka vršovického sboru Michala Richtera, aby mohl příležitostně zkoušet na varhanách v našem kostele. M. Richter nabídl výpomoc s doprovodem bohoslužeb v případě potřeby.

číslo 204, říjen 2020
předchozí

Obsah

Důvěra navzdory všemu
Blahoslavení tiší
BOOKLUB
Evangelický audioarchiv
Evropský výzkum hodnot 2: Výchova dětí v rodině
Zprávy ze schůze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).