Vinohradský sbor ČCE

Přímluvná modlitba

Sestry a bratři,

obraťme se v tuto chvíli k našemu Pánu se svými modlitbami.

Prosíme Tě, Pane, za společenství církve. Aby bylo společenstvím lásky, aby bylo patrné, že nám křesťanům leží na srdci skutečné zdraví, zdraví tohoto zraněného světa.

Prosíme Tě za kazatele Božího slova, učitele víry, aby stále hlouběji čerpali z pramenů víry a otvírali toho bohatství všem, kdo touží po pravdě a smyslu.

Prosíme Tě za všechny nemocné, zvláště ty vážně nemocné, za lékaře, za ostatní, kteří o ně pečují, prosíme Tě za umírající. Pane, stůj při všech těch, kteří jsou svíráni nemocí, bolestí, samotou, strachem a smutkem. Přines svoji léčivou moc a lásku.

Prosíme Tě, pane, za všechna místa, kde se děje násilí, prosíme Tě za válečná místa, ale i ta místa, kam chodí lidé v této době dávat průchod své nenávisti, agresivitě, násilí. Prosíme Tě, změň jejich srdce.

Prosíme Tě za děti a studenty, kteří prochází velikou zkouškou při vypracovávání úkolů, učení se na dálku, aby nárok doby zvládly a vyšli ze zkušenosti posíleni. Prosíme Tě za jejich rodiče, jejich trpělivost a vlídnost. Prosíme Tě za vyučující, přednášející, aby našli způsob, jak získat v dětech o poznávání zájem a nadšení.

Prosíme za ty, kdo přichází, nebo už přišli, o práci, aby neztráceli naději a hledali útěchu a naději v Tvém učení a Tvé lásce. Pane, smiluj se.

Prosíme Tě za náš sbor, za všechny sbory, abychom až se budeme moci vrátit k obvyklému provozu přišli osvěženi a posíleni s prohloubenou zkušeností víry. Prosíme Tě za náš sbor. Prosíme Tě za našeho bratra faráře, sborovou sestru, sestru kurátorku, naší sestru varhanici a jejich rodiny. Pane, smiluj se.

Prosíme Tě za sílu a naději, kterou potřebujeme do dalších dnů. Už brzy budeme slavit očekávání, tedy Advent, a připomínat si narození Tvého Syna, Vánoce. Dej, aby toto letos obzvláště zvláštní období přineslo do našich domovů, duší a vztahů klid a radost, usmíření, úsměv a vzájemnou pokoru.

S Kristem a skrze Krista k Tobě, Pane voláme: Otče Náš, kterýž ji na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva. Navěky.

Amen.

(modlitba Michala Janečka 1.11.2020)

číslo 205, listopad 2020
předchozí   další

Obsah

Je třeba zachránit Vánoce?
Přímluvná modlitba
Dopis ke sbírkám v čase covidu
Byli to naši sousedé I.
Mýty o Fairtrade
Zprávy z Berkatu
Evropský výzkum hodnot 3: Rodové stereotypy
Zprávy ze staršovstva 12.11.2020
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).