Vinohradský sbor ČCE

Přímluvná modlitba 18.4.2021

Hospodine a Pane náš,
Věříme, že působíš v našem světě
svým mocným slovem prostřednictvím lidí,
kteří ti naslouchají.
Prosíme, pomoz nám,
abychom poznávali tvou vůli. Obnovuj, prosíme, svoji církev po celém světě.
Dej, aby dobře plnila svou úlohu ve službě druhým.
Prosíme, zachovávej a obnovuj v jeho rozmanitosti i tento vinohradský sbor.
Zastav, prosíme, napětí na rusko–ukrajinských hranicích.
Ukončuj boje v Barmě.
Prosím utiš zlobu i nenávist ve všech končinách našeho světa.
Uzdravuj zraněné a utěšuj truchlící.
Pane Bože, nezapomínej, na ty, Uč každého lásce a odpuštění.

Dej, ať naše nepatrné dary udělají dobrou službu
v rodinách syrských uprchlíků v Bejrútu,
ženám a dětem v Afghánistánu
i našim dvěma adoptovaným školákům Jonathanovi a Patience.
Prosím tě za pečující i klienty střediska Víteček v Černošíně.
Dávej naději nemocným a posiluj, ty,
kteří jim pomáhají na klinikách, domovech pro seniory, a léčebnách.

Upevňuj naši vzájemnou důvěru.
Dej, abychom se vzájemně podpírali.
Pomoz nám přemáhat strach a malověrnost.
Buď blízko vážně nemocným.

Buď se sestrou Irenou a se sestrou Věrou, v jejich smutku a trápení.
Dávej jim sílu postavit se všemu, co je skličuje.
Posiluj naši sestru Martu.

Prosím tě za to, aby se vakcína proti covidu dostala včas ke všem ohroženým lidem,
Pomoz těm, kterým tato nemoc zasáhla do života.
Prosíme za ty, kterým se služba stala břemenem,
za ty, kterým ubývá sil, za ty, kteří vyhořeli.

Prosíme tě za rodiny.
Usmiřuj rozepře mezi manželi i mezi generacemi.
Dej rodičům trpělivost, dětem vnímavost, všem vzájemnou úctu.
Prosíme, opatruj nedávno narozené děti, ochraňuj malou Medu i její rodiče.
Buď, Pane, s těmi, kteří jsou osamělí, dej jim poznat svou blízkost.

Ukaž nám jak být lepšími správci a hospodáři v péči o přírodu.
Ať v přírodních krásách a bohatství nalézáme tvou dokonalost a lásku k nám.
Prosíme tě za představitele naší země i za mocné tohoto světa.
Veď nás všechny k odpovědnosti za to, co se kolem nás děje.

Otvírej nám oči a mysl, abychom uměli smysluplně pomáhat druhým.
Nauč nás na svých bližních vidět to lepší.

Pane Bože, nezapomínej, na ty,
na které my zapomínáme

Amen

číslo 210, duben 2021
předchozí   další

Obsah

Velikonoční rozjímání
Přímluvná modlitba 18.4.2021
Sešity pro afghánské školáky
Balíček pro zdravotníka
Zdroje veselé mysli II.
Taková chlapská kniha
Noc kostelů?
Objednávky nového evangelického zpěvníku
Zprávy ze staršovstva 8.4.2021
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).