Vinohradský sbor ČCE

Balíček pro zdravotníka

foto: balik
Ráda chodím pěšky, současná epidemická situace tomu nahrává, a tak objevuji méně známá místa Prahy. Občas jdu, jak a kam mě nohy nesou, což sice může znamenat, že někdy dojdu jinam, než jsem původně chtěla, případně trochu bloudím, ale je to objevné a dobrodružné!

Při takové nedávné procházce Prahou jsem se cestou z Vyšehradu na Vinohrady ocitla u kostela svatého Apolináře. Protože jsem vůbec nespěchala, naopak užívala jsem si samotu a ticho těchto míst, šla jsem se podívat na kostelní vývěsku. Tam mě zaujal, ba přímo nadchl plakátek vybízející k vytvoření „balíčku pro zdravotníka“, který je určen pro zdravotnický personál pracující v covidových oddělení Nemocnice na Homolce. Bratr farář a sestra kurátorka zpočátku moje nadšení úplně nesdíleli, ale potom se jim nápad se zapojením členů našeho sboru do této akce také zalíbil. Sestry od Apolináře můj nápad uvítaly. Balíček měl kromě „výživově hodnotných potravin“, pochutin a krému na obličej či ruce také obsahovat osobní vzkaz s povzbuzením pro zdravotníky.

Nakonec se sešlo 35 rozmanitých balíčků, které náš ochotný bratr Jakub Šilar odvezl na tamní faru, odkud dál putovaly do nemocnice. Zatím jsem nedostala zprávu o tom, jak byly balíčky předány, pokud ji dostanu, budu vás informovat. Všem, kteří se zapojili, moc děkuji. Buďte si jisti, že „radostného dárce miluje Bůh“, jak je psáno ve 2. Korintským 9,7.

Jarmila Raisová

číslo 210, duben 2021
předchozí   další

Obsah

Velikonoční rozjímání
Přímluvná modlitba 18.4.2021
Sešity pro afghánské školáky
Balíček pro zdravotníka
Zdroje veselé mysli II.
Taková chlapská kniha
Noc kostelů?
Objednávky nového evangelického zpěvníku
Zprávy ze staršovstva 8.4.2021
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).