Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 11.4.2024

 • Postní sbírka Diakonie vynesla 47 155 Kč a na Hlavní dar lásky Jeronýmovy Jednoty jsme vybrali 5 925 Kč.
 • Od neděle 7.4. opět hudebně doprovází při bohoslužbách E. Slaninová.
 • Na televizní přenos bohoslužeb na Velký pátek byly dobré ohlasy a staršovstvo jej hodnotí velice kladně.
 • Staršovstvo projednalo výstupy i návrhy z výročního sborového shromáždění. Konstatovalo, že sborová shromáždění a akce jsou inzerovány dostatečně a nepovažuje za účelné konat kromě dopolední bohoslužeb jednou měsíčně i odpolední nedělní bohoslužby. Staršovstvo také hovořilo o účasti na sborovém shromáždění, která bývá nižší než při běžných bohoslužbách, a o platbě saláru, která je jednou z podmínek pro zařazení do seznamu členů s hlasovným právem.
 • J. Raisová domluvila na rozlučku s M. Vymětalem 21.4. bohoslužby a společný oběd a zajistila občerstvení od neziskové organizace Jako doma.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo o přípravné schůzce ke sborovému táboru v Chotěboři (17.8.–24.8.). Vaření zajistí M. Cejnar, M. Cháb a S. Svoboda. Informace byly uveřejněny v Hroznu a ohláškách a jsou na nástěnce.
 • M. Janeček přihlásil náš sbor do Noci kostelů. P. Coufal a J. Raisová si vzali na starost otevření kostela a zajištění služeb. Staršovstvo souhlasí, aby v rámci kostelů uspořádali koncert p. Kubrak a p. Fedorenko.
 • Staršovstvo zhodnotilo shromáždění a akce, které proběhly. Společný konfirmační víkend v Soběslavi měl dobrou odezvu. Křížová cesta v Tichém údolí a Sederová večeře měly hojnou účast (40 + 52). Velice kladně byla hodnocena beseda s J. Schneiderem o Izraeli a Palestině.
 • Staršovstvo projednalo program sboru na další období.
 • Návrh na úpravu dvorku od V. Šarouna bude vyvěšen na nástěnce v prvním patře. O realizaci staršovstvo rozhodně po zpracování cenové nabídky.
 • O opravě fasády sborového domu rozhodne hospodářská komise podle cenových nabídek 17.4.
 • Staršovstvo jednalo o systému poskytování informací pro revizory sborového účetnictví.
 • M. Cháb představil staršovstvu presentaci o hospodaření a finančních zdrojích sboru. Staršovstvo souhlasilo s tím, aby s presentací seznámil členy sboru při některém setkání po bohoslužbách.
 • Staršovstvo souhlasilo s pořádáním letních společných bohoslužeb s žižkovským a vršovickým sborem (7.7. na Vinohradech – Olga Mrázková, 4.8. na Žižkově – Matěj Opočenský, 25.8. ve Vršovicích – Zdeněk Šorm). Na první a poslední z nich se přidá i jarovský sbor.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo, že v rámci přípravy výpomocných kazatelů bude v květnu či červnu kázat v našem sboru Petra Sofie Haken z dobříšského sboru.
 • Staršovstvo poskytlo bezúplatný pronájem kostela na benefiční koncert 25.9. ve prospěch vršovického sboru na úpravu jeho nových prostor v Murmanské ulici.
 • Staršovstvo souhlasilo s vyvěšením letáčku na sbírku na Doniu pro V. Páleníka na pořízení nového automobilu pro dopravu tělesně postižených.
 • Staršovstvo diskutovalo o způsobech a potřebách komunikace vzhledem ke změnám, které při správě sboru probíhají (účetní firma – nová mzdová účetní, nový správce sborových financí, převod agendy sboru na elektronické úložiště, elektronický kalendář pro presbytery aj.).
 • Paní, která uklízí sborové prostory, požádala o ukončení smlouvy k 31.5. Staršovstvo proto hledá nového pracovníka na zajištění úklidu. Tipy a kontakty je možné sdělit M. Janečkovi.

číslo 239, duben 2024
předchozí

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Zprávy ze staršovstva
Dozvuky konfirmačního výletu
Křížová cesta 23. března 2024
Sederová večeře
Výlet po stopách Pelíšků
Rozhovor s Olgou Navrátilovou (14)
Náboženství v Rusku (4/6)
Ze Země vycházejícího slunce (3)
Na neděli 21. dubna
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2024
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).