Vinohradský sbor ČCE

Křížová cesta v sobotu 23. března 2024

foto: cesta

foto Ruth Šormová

V sobotu před květnou nedělí jsme se sešli na Masarykově nádraží, abychom si společně připomněli Ježíšovy poslední dny vytvořením zastavení křížové cesty. Bylo nádherné počasí, kdo se nepodíval na předpověď, vyrazil dost na lehko. Než jsem se sešli na Maxmiliánce s roztockými, začalo foukat a chvílemi pršelo, o pochmurnou atmosféru bylo postaráno. Jinak ale byla nálada dobrá.

Náš bratr farář spolu s farářkou sboru v Roztokách nad Vltavou Annou Pokornou připravili čtrnáct zastavení: obrázky nakreslily děti na náboženství a my jsme je cestou rozvěšovali na stromy, u každého z nich následovalo čtení z Bible, úvaha, modlitby a zpěv tradicionálu Byl jsi tam, rozšířeného na čtrnáct slok, ke každému zastavení jedna.

Cesta nebyla dlouhá, vedla krásným Tichým údolím z Roztok do Únětic, ale zvládli jsme cestou probrat všelicos od duchovních záležitostí po otázky, které otřásají celou společností. Děti, kterých bylo nakonec jen pár, lezli na přilehlé skály nebo padali do potoka, což se některým podařilo i víckrát za sebou.

Křížová cesta, která zůstala viset na stromech, zaujala i některé k nám nepatřící kolemjdoucí. Potkávali jsme je a slyšeli jsme, jak se mnozí baví o tom, co viděli. S určitou radostí, že i k nim se velikonoční zvěst dostala.

Tereza Knotová

číslo 239, duben 2024
předchozí

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Zprávy ze staršovstva
Dozvuky konfirmačního výletu
Křížová cesta 23. března 2024
Sederová večeře
Výlet po stopách Pelíšků
Rozhovor s Olgou Navrátilovou (14)
Náboženství v Rusku (4/6)
Ze Země vycházejícího slunce (3)
Na neděli 21. dubna
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2024
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).