Vinohradský sbor ČCE

Sederová večeře

Na Zelený čtvrtek 28. března se v odpoledních hodinách konala na faře již podruhé připomínka Poslední večeře, inspirovaná tzv. Sederovou večeří. Nejednalo se o Sederovou večeři v pravém slova smyslu, ale o připomenutí toho, co symbolizují jednotlivé pokrmy, které se vyskytují na tradičním velikonočním židovském stole a které byly i součástí Poslední večeře. Skrze tyto pokrmy jsme si připomněli dějiny židovského národa a významné momenty jejich vztahu k Bohu, jakož i to, jak se tato tradice následně odrazila v křesťanství, resp. ve vysluhování Večeře Páně.

Sešli jsme se v poměrně hojném počtu přes čtyřicet osob. Velkou část tvořili ukrajinští účastníci projektu Café Žínka, kteří se na naší faře pravidelně každý čtvrtek scházejí ke společným komunitním akcím. Členky této komunity se aktivně zapojily do přípravy pokrmů, za což jim patří náš dík. Zbývající

foto: seder

foto Adéla Rozsypalová

osazenstvo pak tvořili převážně rodiče s dětmi.

Sederová večeře probíhala v kruhu, děti seděly na zemi, na níž byla večeře dle tehdejší tradice připravena. Dospělí pak na židlích. Společně jsme zpívali a jedli jednotlivé potraviny, k nimž nám bratr farář osvětloval jejich symboliku, tedy jaký konkrétní příběh si Židé skrze tu kterou potravinu připomínají.

Pro mě osobně to byl krásný duchovní a společenstevní zážitek, který mě naladil a připravil na následnou velkopáteční bohoslužbu.

Věřím, že se nám i v příštím roce podaří připomínku Poslední večeře uskutečnit a k hojnému počtu účastníků přibydou i nějací noví.

Michaela Kopecká

číslo 239, duben 2024
předchozí

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Zprávy ze staršovstva
Dozvuky konfirmačního výletu
Křížová cesta 23. března 2024
Sederová večeře
Výlet po stopách Pelíšků
Rozhovor s Olgou Navrátilovou (14)
Náboženství v Rusku (4/6)
Ze Země vycházejícího slunce (3)
Na neděli 21. dubna
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2024
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).