Sbor ČCE v Praze na Vinohradech

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.”
Matouš 11:28

Úvodem

O našem sboru

Kalendář

Kázání a jiné texty

Záznamy bohoslužeb

Sbírky

Časopis Hrozen

Výběr z Hroznů

Pronájem kostela

Kontakt


Najdete nás i na facebooku Facebook


Podporujeme

Bohoslužby ve vinohradském sboru Vinohradský sbor Českobratrské církve evangelické patří do pestrobarevné množiny křesťanských církví. To jsou skupiny lidí, kteří kromě vzájemných sympatií a mnoha dalších vazeb neustále, se staletou nepřerušenou tradicí, krouží kolem příběhu nazaretského Ježíše. O Ježíši věříme, že je mesiášem (řecky se to řekne christos), kterého od biblických dob vyhlížejí Židé jako božského zachránce. Ve tváři Ježíše Krista spatřujeme tvář Hospodina, Boha, který to se světem myslí dobře.

Bohoslužby se konají každou neděli od 9:30 hodin.
Adresa: Korunní 60, 120 00 Praha 2, Vinohrady
Telefon: 224 253 550
Mobil: 775 243 550 pouze v pracovní době
E-mail: 
Jak nás najdete? Zde je mapa.

Ukrajina

URGENTNÍ SBÍRKA BERKATU pro UKRAJINU

Především pro vojáky na levém břehu Dněpru ale i civilisty dobrovolníky, kteří jim tam pomáhají

Sbírka se koná ve dnech 15.2, 22.2 a 29.2. na adrese Korunní 60, Praha 2, Vinohrady, v budově Evangelického kostela na Vinohradech(zvonek farní sbor) od 14.00 – 18.00.

Podrobnosti najdete na oznámení zde.


sederova vecere

Zveme vás na Sederovou večeři a připomínku poslední večeře.
Ve čtvrtek 28.3. od 16 hodin
Evangelický sbor, Korunní 60 v sále v 1. patře.

Kvůli přípravě jídla dejte, prosíme, do neděle 24.3. vědět sborové sestře, že se chcete zúčastnit.


křížová cesta

Evangelické sbory z Roztok a Vinohrad vás zvou na
KŘÍŽOVOU CESTU
V sobotu 23.3. v 10 h

Sraz na rozcestí u Maxmiliánk v Tichém údolí v Roztokách
Společný odjezd pro vinohradské z Prahy, sraz 8.50 na Masarykově nádraží