Sbor ČCE v Praze na Vinohradech

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.”
Matouš 11:28

Úvodem

O našem sboru

Kalendář

Kázání a jiné texty

Záznamy bohoslužeb

Sbírky

Časopis Hrozen

Výběr z Hroznů

Pronájem kostela

Kontakt


Najdete nás i na facebooku Facebook

Bohoslužby ve vinohradském sboru Vinohradský sbor Českobratrské církve evangelické patří do pestrobarevné množiny křesťanských církví. To jsou skupiny lidí, kteří kromě vzájemných sympatií a mnoha dalších vazeb neustále, se staletou nepřerušenou tradicí, krouží kolem příběhu nazaretského Ježíše. O Ježíši věříme, že je mesiášem (řecky se to řekne christos), kterého od biblických dob vyhlížejí Židé jako božského zachránce. Ve tváři Ježíše Krista spatřujeme tvář Hospodina, Boha, který to se světem myslí dobře.

Bohoslužby se konají každou neděli od 9:30 hodin.
Adresa: Korunní 60, 120 00 Praha 2, Vinohrady
Telefon: 224 253 550
Mobil: 775 243 550 pouze v pracovní době
E-mail: 
Jak nás najdete? Zde je mapa.

Konec omezení

Bratři a sestry,
od neděle 9.5. se můžeme zase sejít všichni společně na bohoslužbách od 9.30. Je zrušeno omezení počtu účastníků bohoslužeb i společného zpěvu. Není třeba se na ně přihlašovat. Prosíme, abyste při nich nadále dodržovali ochranná opatření (respirátory, dvoumetrové odstupy, dezinfekce rukou).


vystava

Evangelický sbor v Praze na Vinohradech vás zve na výstavu lavírovaných kreseb Ondřeje Rady

Asijské maličkosti II

aneb Soudce Ti a případ japonské gejši.

Vernisáž vzhledem k epidemické situaci neproběhne. Výstava potrvá do 29.8.2021 a bude přístupná každou neděli po bohoslužbách (cca od 10:45 do 11:15) nebo po dohodě na tel. 604 617 764. Zde si můžete stáhnot doprovodný text.