Sbor ČCE v Praze na Vinohradech

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.”
Matouš 11:28

Úvodem

O našem sboru

Kalendář

Kázání a jiné texty

Záznamy bohoslužeb

Sbírky

Časopis Hrozen

Výběr z Hroznů

Pronájem kostela

Kontakt


Najdete nás i na facebooku Facebook

Bohoslužby ve vinohradském sboru Vinohradský sbor Českobratrské církve evangelické patří do pestrobarevné množiny křesťanských církví. To jsou skupiny lidí, kteří kromě vzájemných sympatií a mnoha dalších vazeb neustále, se staletou nepřerušenou tradicí, krouží kolem příběhu nazaretského Ježíše. O Ježíši věříme, že je mesiášem (řecky se to řekne christos), kterého od biblických dob vyhlížejí Židé jako božského zachránce. Ve tváři Ježíše Krista spatřujeme tvář Hospodina, Boha, který to se světem myslí dobře.

Bohoslužby se konají každou neděli od 9:30 hodin.
Adresa: Korunní 60, 120 00 Praha 2, Vinohrady
Telefon: 224 253 550
Mobil: 775 243 550 pouze v pracovní době
E-mail: 
Jak nás najdete? Zde je mapa.

Velikonoční dopis Evangelického sboru v Praze na Vinohradech 2020, ke stažení zde.

nouzovy stav Milí přátelé, bratři a sestry,
uvolňování mimořádných opatření se týká i bohoslužebných shromáždění. Podle posledních rozhodnutí vlády jsou od 24.4. možná bohoslužebná shromáždění do 15 osob a je také možná spolková činnost. Od 11.5. se mohou konat bohoslužby s účastí do 100 osob. Staršovstvo našeho sboru proto rozhodlo, že obnovíme shromáždění takto:

biblické hodiny - od 5.5. v úterý v 19.30
bohoslužby - od 17.5. v neděli v 9.30
náboženství - od 20.5. ve středu v 17.00

Do té doby vám nabízíme bohoslužby ve zvukové i psané podobě, které pro vás připravuje bratr farář spolu se staršími, na našich webových stránkách. Jsou tam k dispozici vždy v neděli po desáté hodině. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete také požádat sborovou sestru (224 253 550, 775 243 550), aby vám je vytiskla a zaslala poštou. Odkazy a další informace a materiály najdete také na našem facebookovém profilu.

Přispět na sbírku můžete v tomto období převodem na účet. Informace o aktuálních sbírkách a platební údaje jsou uvedeny na stránce Sbírky.