Sbor ČCE v Praze na Vinohradech

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.”
Matouš 11:28

Úvodem

O našem sboru

Kalendář

Kázání a jiné texty

Záznamy bohoslužeb

Sbírky

Časopis Hrozen

Výběr z Hroznů

Pronájem kostela

Kontakt


Najdete nás i na facebooku Facebook

Bohoslužby ve vinohradském sboru Vinohradský sbor Českobratrské církve evangelické patří do pestrobarevné množiny křesťanských církví. To jsou skupiny lidí, kteří kromě vzájemných sympatií a mnoha dalších vazeb neustále, se staletou nepřerušenou tradicí, krouží kolem příběhu nazaretského Ježíše. O Ježíši věříme, že je mesiášem (řecky se to řekne christos), kterého od biblických dob vyhlížejí Židé jako božského zachránce. Ve tváři Ježíše Krista spatřujeme tvář Hospodina, Boha, který to se světem myslí dobře.

Bohoslužby se konají každou neděli od 9:30 hodin.
Adresa: Korunní 60, 120 00 Praha 2, Vinohrady
Telefon: 224 253 550
Mobil: 775 243 550 pouze v pracovní době
E-mail: 
Jak nás najdete? Zde je mapa.

Nouzový stav

Bratři a sestry, milí přátelé,
na 1. neděli adventní vás zveme na bohoslužby s Večeří Páně. Kvůli mimořádným opatřením jsou omezena na 20 účastníků, ale budou se konat dvakrát za dopoledne - od 9.00 a od 10.00. Prosíme vás, přihlašte se na ně - zapište se do tabulky na docs.google.com

Zveme vás také k biblickým hodinám online - od úterý 24.11. se na ně můžete přihlásit na odkazu https://meet.jit.si/Biblická Přihlašovat se je možné vždy od 18.45 a začínáme pak v 19.00.

I nadále pro vás budeme bohoslužby nahrávat a zveřejňovat každou neděli na našich webových stránkách vždy asi od 10.30.
Zatím se nekonají ani pravidelná shromáždění v týdnu (biblické hodiny, náboženství a konfirmační cvičení). Na facebookovém profilu sboru můžete denně poslechnout „Slovo na den”, najdete tam i videa, která připravuji pro děti.

SLEDUJTE, PROSÍM, NADÁLE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, PŘÍPADNĚ MŮŽETE ZAVOLAT DO SBOROVÉ KANCELÁŘE (775 243 550), ABYSTE VĚDĚLI, JAKÝ JE AKTUÁLNÍ STAV A KTERÁ SHROMÁŽDĚNÍ SE KONAJÍ. Budeme se snažit vás vždy včas informovat.

Přejeme vám, aby vás důvěra v boží věrnost osvobozovala k odpovědnému, nadějnému a lidskému jednání i v tomto nejistém čase.

Za staršovstvo sboru
Zdeněk Šorm, farář