Sbor ČCE v Praze na Vinohradech

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.”
Matouš 11:28

Úvodem

O našem sboru

Kalendář

Kázání a jiné texty

Záznamy bohoslužeb

Sbírky

Časopis Hrozen

Výběr z Hroznů

Pronájem kostela

Kontakt


Najdete nás i na facebooku Facebook

Bohoslužby ve vinohradském sboru Vinohradský sbor Českobratrské církve evangelické patří do pestrobarevné množiny křesťanských církví. To jsou skupiny lidí, kteří kromě vzájemných sympatií a mnoha dalších vazeb neustále, se staletou nepřerušenou tradicí, krouží kolem příběhu nazaretského Ježíše. O Ježíši věříme, že je mesiášem (řecky se to řekne christos), kterého od biblických dob vyhlížejí Židé jako božského zachránce. Ve tváři Ježíše Krista spatřujeme tvář Hospodina, Boha, který to se světem myslí dobře.

Bohoslužby se konají každou neděli od 9:30 hodin.
Adresa: Korunní 60, 120 00 Praha 2, Vinohrady
Telefon: 224 253 550
Mobil: 775 243 550 pouze v pracovní době
E-mail: 
Jak nás najdete? Zde je mapa.

Nouzový stav

Bratři a sestry,
únava a otrávenost z měnících se opatření i ze zmatků okolo očkování stoupá. Aby nás úplně neobklíčila a neochromila, zveme vás na shromáždění — jak ta v kostele, tak ta virtuální:

V neděli se budou konat bohoslužby včetně nedělní školy pro děti (tj. bohoslužeb pro děti) vždy od 9.00 a 10.30 a je třeba se na ně přihlásit do tabulky jako dříve.
Pokud se sami nemůžete přihlásit, zavolejte sborové sestře a ona vás do tabulky zapíše. Bohoslužby si také můžete poslechnout nebo přečíst na našich webových stránkách.
Biblická hodina se koná online vždy v úterý od 19.00 na adrese meet.jit.si/Biblická. Ostatní shromáždění v týdnu zatím nejsou možná. Hospodářská komise i staršovstvo zatím probíhají také online.

Pokud byste měli nějaký dotaz nebo byste potřebovali mluvit s farářem, neváhejte zavolat do sborové kanceláře, nebo napište mail.

K přípravě na konfirmaci se mohou děti připojit vždy ve čtvrtek od 17.00 na adrese meet.jit.si/VinohradyKonfirmacni.

Věříme, že nám Bůh může dát svobodu i sílu k solidaritě i v náročných situacích. Přejeme vám, aby vás tato štědrost v důvěře provázela


vystava

Evangelický sbor v Praze na Vinohradech vás zve na výstavu fotografií z Tahaddí v Bejrútu kde Diakonie ČCE podporuje rodiny syrských uprchlíků. Této pomoci bude věnován i výtěžek postní sbírky. Výstavu je možné shlédnout na kůru kostela vždy v neděli po bohoslužbách.