Vinohradský sbor ČCE

Konvent

V sobotu 6. listopadu se sešlo ve smíchovském sboru první zasedání 52. konventu pražského seniorátu Českobratrské církve evangelické. Dlouhý název zřídka znamená světodějnou událost, a od setkávání církevních grémií koneckonců neočekáváme prorocká vystoupení.

Ani na Smíchově se nic podobného nestalo. Toto zasedání bylo volební – hlavním úkolem bylo zvolit nového seniora a seniorátní výbor, poté co byl předchozí výbor decimován volbami do celocírkevních orgánů na minulém synodu. Dosavadní senior bratr Tomáš Bísek po několika letech obětavé služby odmítl nadále kandidovat.

Novou seniorkou byla zvolena Lýdie Mamulová, která se tak stala první seniorkou v naší církvi.

Předsedkyní konventu jsme zvolili Evu Halamovou.

Z podnětů ze sborů vzbudil rozsáhlejší diskusi jen návrh na zřízení komise, která by se věnovala problémům farářských rodin. V rozhovoru se nepodařilo objasnit náplň práce této komise, takže návrh neuspěl. Ukázalo se však, že otázky postavení “paní farářových”, manželů-farářů bydlících v jednom sboru i postavení rozvedených farářů vnímáme jako otevřené a mnozí touží, aby se o nich vedl v církvi otevřený a uspořádaný rozhovor.

Konventuálové se rozešli v přátelském duchu a někteří nezapomněli poděkovat smíchovským za přijetí, a dokonce nabídli pomoc při úklidu modlitebny.

Jakub Šilar

číslo 37, listopad 2003
předchozí   další

Obsah

Marie a Marta
Konvent
Je Bůh milosrdný?
Bobule, jablka, ...
O naději nad ději
Rozměr křesťanské služby
Historie vinohradského sboru XI
Štědrý večer ve sboru
Informace ze staršovstva
Velký předvánoční úklid
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).