Vinohradský sbor ČCE

Historie vinohradského sboru XI

pokračování z čísla 36

Z částky za prodej budovy Na Kozačce uhradilo staršovstvo půjčku, která na této budově ještě vázla (13.000 K s příslušenstvím) a mimo to splatila k 30. květnu 1908 40.000 K, takže sbor dlužil Zemské bance 190.000 K k umoření v padesáti letech. K 1. květnu bylo zpracováno celkové vyúčtování stavby a usneseno, aby členové stavební komise a revizoři zvolení zastupitelstvem vyúčtování přezkoumali. Zastupitelstvo na schůzi v prosinci 1908 schválilo konečné vyúčtování stavby (celkové náklady dosáhly částky 284.097 K). Revize nezjistila ve vyúčtování žádné závady. Dále byl schválen rozpočet na rok 1909. Staršovstvo zde vyslovilo dík za obětavou a věrnou práci kurátora. Na své prosincové schůzi upustilo staršovstvo od zasklení galerie a rozhodlo o rozdělení prostoru jen plátěnými roletami. Hrou na varhany byl pověřen bratr Ondryaš, jemuž byl také svěřen dozor nad užíváním varhan.

Dne 24. února 1909 obdrželo staršovstvo žádost členů církve z Vršovic o připojení ke sboru na Královských Vinohradech. V tomto roce se také na sbor obrátil bývalý vikář J. Šimsa, který dlel v Barmen v Německu, s žádostí, zda by sbor nemohl podporovat českého žáka na misijní škole v Barmen (br. Nováka) po dobu dvou let částkou 120 K ročně, za což je pan Novák ochoten po ukončení studií ve sboru po dva roky pracovat. Staršovstvo pověřilo bratra kazatele, aby tuto záležitost projednal s ředitelem misijní školy v Barmen. Poté přistoupilo na ujednání s bratrem Novákem a zavázalo se jej po dva roky na studiích podporovat. Farář Marek byl také pověřen, aby se účastnil jako delegát na světové konferenci nedělních škol, která se toho roku konala v USA. V prosinci 1909 bylo usneseno opatřit hrob faráře Kašpara pamětní deskou a založit fond v jeho jménu pro nedělní školu. Při přípravě rozpočtu pro rok 1910 bylo doporučeno pokusit se o výběr salárů již v prvním pololetí roku. Dále byl podán návrh k vydávání čtvrtletního informačního letáku o životě sboru. Začátkem roku 1910 podává staršovstvo konventu návrh, aby všechny sbory pečovaly o konfirmandy a aby ve všech sborech bylo vytvořeno sdružení mládeže. Zároveň se mělo dbát na to, aby se mládež plně podílela na životě sboru. V měsíci červnu odjel farář Marek na konferenci o nedělních školách do USA a po svém návratu navštívil mnoho českých sborů, kterým sloužil kázáním.

Podle materiálů bratra Chadima zpracoval mch

číslo 37, listopad 2003
předchozí   další

Obsah

Marie a Marta
Konvent
Je Bůh milosrdný?
Bobule, jablka, ...
O naději nad ději
Rozměr křesťanské služby
Historie vinohradského sboru XI
Štědrý večer ve sboru
Informace ze staršovstva
Velký předvánoční úklid
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).