Vinohradský sbor ČCE

Rozměr křesťanské služby

Několik poznámek k činnosti křesťanské služby v našem sboru

V těchto několika řádcích, věnovaných křesťanské službě (KS) v našem sboru, bych chtěl především poděkovat všem sestrám, které v ní pracují podle svých možností a sil.

Je to služba neokázalá, a přitom tak potřebná: návštěvy starších a nemocných, charitativní pomoc různého druhu, příprava pohoštění (vytváření zázemí) pro rodinné neděle a další činnosti.

Zároveň bych rád podtrhl, že tato služba není svou podstatou předurčena jen pro ochotná srdce a dělné ruce sester. Také bratři jsou do této služby povoláni a mohou v ní najít své uplatnění. Nemyslím jen na potřebu občasných odvozů starších lidí na bohoslužby (díky za ně!), ale také na lecjaký nápad v oblasti dobročinnosti či pomoc s vařením na rodinnou neděli. Vždyť ve dvou se to lépe táhne. Není proč pochybovat, že muži rádi přiloží ruku k dílu, neboť čas, kdy ženy obletovaly muže a obsluhovaly je, se nenávratně ztrácí v minulosti. O to spíše to platí ve sboru.

Ve sboru se děje ještě další služba, ke které se nedostává dost dobrovolníků: příprava čajů, káv a občerstvení před nedělní bohoslužbou. Nevelký kruh ochotných sester, které se v této práci střídají, potřebuje doplnit. Tu je místo nejen pro muže a další ženy, ale také pro mládež. Sborová sestra, která propojuje tuto věkovou skupinu s poradním odborem křesťanské služby, ráda zájemce zaučí.

Křesťanská služba je v zásadě personálně neohraničená. Konají ji také lidé, kteří žádný poradní odbor KS nenavštěvují. A přece diakonie (služba potřebným) patří od prvopočátku k systematizovaným aktivitám křesťanských sborů. Vzpomeňme jen na volbu diakonů, o níž se píše ve Skutcích apoštolských. V reformované tradici již od dob Calvinových zaujímala sborová diakonie stejně vážené postavení ve sborech jako presbyterstvo. Jako každá řádná činnost církve potřebuje i KS svůj nezbytný řád. Podle řádů naší církví schválených mají být členové KS potvrzováni staršovstvem. Proto má existovat jakýsi seznam členů KS, podobně jako existuje seznam členů staršovstva. Naše staršovstvo rozhodlo, že kruh členů KS bude obnovován (či znovu potvrzován) každé tři roky. Ani za těchto okolností však nebude kruh KS uzavřen dalším zájemcům v kterékoli době. Budeme vděčni za pomoc všech ochotných sester či bratří v jakékoli záležitosti bez ohledu na to, zda náležejí mezi řádné členy KS, či ne. V této záležitosti jde jen o to, aby ve sboru působila skupina lidí, která bude za činnost KS jmenovitě odpovědná.

Ta věc má ještě další rozměr. Byli bychom rádi, kdyby členové KS byli ke své činnosti vysláni celým sborem při bohoslužbách. Sem patří slib členů KS, jenž svým obsahem odpovídá slibu sborové sestry (je obsažen v prvním dílu Agendy ČCE). To si nelze představit bez přímluvných modliteb celého sboru za činnost KS a konkrétně za ty, kteří jsou v našem společenství za tuto službu odpovědní. Prosím členy sboru, aby tyto modlitby vysílali k Pánu Bohu i ze svých domácností. Neboť nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo se namáhají stavitelé.

Martin T. Zikmund

číslo 37, listopad 2003
předchozí   další

Obsah

Marie a Marta
Konvent
Je Bůh milosrdný?
Bobule, jablka, ...
O naději nad ději
Rozměr křesťanské služby
Historie vinohradského sboru XI
Štědrý večer ve sboru
Informace ze staršovstva
Velký předvánoční úklid
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).