Vinohradský sbor ČCE

Z historie vinohradského sboru XVII

pokračování z čísla 42

Koncem roku 1922 se jednalo o rozšíření varhan nad nabídkou firmy Urban (za 28 000 K) a dále o nutnosti opravy ústředního topení (cca 40 000 K). Kruh sester byl požádán o provedení domovní sbírky na tyto mimořádné náklady. Dále se v lednu jednalo o výuce náboženství na školách a o perspektivách vztahů mezi státem a církví. Probíhaly také přípravy sborového shromáždění. Počet starších byl zvýšen na 14. Starší jsou voleni na šestileté období s tím, že polovina staršovstva bude vždy po 3 letech obměněna. Za účelem provedení voleb byla ustavena volební komise.

V únoru roku 1922 sborové zastupitelstvo projednalo a schválilo účty za rok 1921.

Březnové sborové shromáždění schválilo návrh na navýšení členů staršovstva na 14 a 6 náhradníků. Přítomno bylo 117 členů s hlasovacím právem. Zvoleni byli tito bratři a sestra: Auervek, Brtková, Hájek (Jan), Hlaváček, Hrubeš, Kadlec, Lukl, Novotný, Škarvan, Svoboda, Zahradníček, Závodský, Klíma. Z náhradníky pak bratři Kratochvíl, Lehký, Faix, Kutěj, Rybář, Danda. Kurátorem byl zvolen br. Novotný, zástupcem kurátora br. Svoboda, zapisovatelem bratr Špaček, pokladníkem bratr Auervek, účetním bratr Závodský, správcem domu bratr Hájek, správcem modlitebny bratr Zahradníček. Členové staršovstva byli rozděleni do dvou skupin – skupiny technické a skupiny osvětové. Předseda staršovstva bude volen až po zvolení faráře. Rozhodlo se také o zavedení knihy účasti a sbírek. V květnu sdělil bratr Klíma, že volbu za staršího nepřijímá, na jeho místo byl z náhradníků zvolen bratr Lehký. Evangelizační komise navrhla každodenní konání bohoslužebných shromáždění na různá témata pro nově přistoupivší členy a dále pravidelného nedělního shromáždění pro tuto skupinu členů na sedmou hodinu večerní. Jednalo se také o povolání některé z diakonek k sociální práci ve sboru.

Večery pro nové členy se konaly od 29. 5. do 3. 6. za velké účasti pod vedením faráře Křenka, dočasně pak byly přerušeny z důvodů malování modlitebny. Poté bylo rozhodnuto, že budou pokračovat až do volby faráře, která byla plánována na září roku 1922.

V srpnu roku 1922 vzal sbor na vědomí stanovisko bratra Křenka, který odmítl kandidovat za faráře. Rozhodlo se o vypsání konkurzu na volné farářské místo. Dále bylo jednáno o obsazení místa katechety. Jako kandidáti na volné místo faráře přicházejí v úvahu bratří Žilka, Jerie, Novotný, Kašpar, Čapek, Hromádka. Na sborovém shromáždění v září 1922 byla odhlasována žádost členů k faráři Křenkovi, aby prodloužil svoje angažmá ve sboru o půl roku. Farář Křenek, který byl jednání osobně přítomen, potvrdil svoji ochotu této žádosti vyhovět s podmínkou, že s tím bude souhlasit vedení misijní společnosti, která jeho práci honoruje.

Farář Kučera oznámil starším, že dále nemůže vykonávat práci katechety a doporučil staršovstvu, aby jednalo se synodním výborem ve věci vyhledání nového katechety. Bratr Kučera se zavázal vykonávat práci katechety do konce roku 1922. V té době také předložil bratr Novotný staršovstvu svoji rezignaci na funkci kurátora. Nakonec ji však na žádost staršovstva prozatímně odložil.

Podle materiálů bratra Vladimíra Chadima připravil mch

číslo 43, červen 2004
předchozí   další

Obsah

Děti Abrahamovy
Z historie vinohradského sboru XVII
Dej aspoň bůra, dyť je to na dobrou věc
Uganda – několik zeměpisných a statistických údajů
Výsun a odehnání
V ruce má flašku …
Setkání křesťanů Praha 2005
Evangelický katechismus
Ze sborové korespondence
Ze staršovstva
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).