Vinohradský sbor ČCE

Setkání křesťanů Praha 2005 – Pozvání k naději

Jak se možná mnozí již dočetli v církevním tisku, stala se Českobratrská církev evangelická pořadatelkou Setkání křesťanů zemí střední Evropy, které se bude konat příští rok v Praze. Těchto setkání (bylo jich od r. 1991 již 5) se od počátku účastnili křesťané z Německa, Polska a Česka, později i ze Slovenska, vždy střídavě v některé z těchto zemí. Tentokrát bude hostitelkou Praha, setkání se uskuteční poprvé s ekumenickou účastí a budou také pozvány delegace z Maďarska a Rakouska.

Smyslem setkání je vzájemné povzbuzení ve víře, vytváření a prohlubování osobních i mezicírkevních vztahů, posílení zodpovědnosti křesťanů za věci veřejné, podpora dobrého sousedství našich národů. To vše dává dobrý základ naší společné budoucnosti v Evropě.

Vzhledem k tomu, že je očekáváno 3 000 – 5 000 křesťanů, jedná se o akci organizačně mimořádně náročnou, a proto jsou přípravy na ni již v plném proudu. Přípravný výbor je složen ze zástupců různých církví a nyní se na sbory a farnosti obrací s prosbou o pomoc při ubytování. Máme za to, že ubytování v rodinách či ve sborech přispěje velmi významně k původnímu záměru setkání – bližšímu vzájemnému poznávání a navázání kontaktů. Proto se obracíme na vás s dotazem, zda byste případně měli chuť a možnost přijmout někoho z hostí k sobě do rodiny. Jedná se o víkend 17. – 19. 6. 2005. Akce je organizována tak, že v sobotu 18. 6. se bude konat centrální program ve středu Prahy (biblická práce, pódiové diskuze, přednášky, koncerty, divadelní a jiná představení, výstavy, akce pro děti, informační a prodejní stánky a další pořady včetně programu pro mládež), zatímco v pátek navečer a v neděli se předpokládá spíše lokální program v místech ubytování (např. večerní ztišení, nedělní bohoslužby). Pro ubytovatele by to tedy znamenalo, že svému hostu či hostům zajistí kromě noclehu od pátku do neděle také večeři v pátek a snídani v sobotu a v neděli. Sobotní stravování bude organizováno centrálně, nedělní oběd bude pravděpodobně formou balíčků na cestu.

Přípravný výbor chce nyní aspoň orientačně zjistit, s jakými možnostmi ubytování v rodinách může počítat. Budeme proto velmi rádi, když naší sborové kanceláři budete moci sdělit, zda a kolik hostů přibližně byste mohli ve svých domovech ubytovat. Nemusíte se obávat jazykových bariér, vždyť přijedou také hosté z Polska a ze Slovenska, se kterými jistě nebude problém si porozumět. Stejně tak se nenechte odradit, pokud se domníváte, že nejste hostům schopni nabídnout dostatečný komfort. Mnozí hosté jsou připraveni přenocovat v tělocvičnách na karimatkách a od setkání neočekávají v tomto ohledu žádný zvláštní přepych.

Dalším zájmem přípravného výboru je zjistit, zda by se v našich sborech či farnostech nenašli dobrovolníci, kteří by byli ochotni s přípravami pomoci. Jedná se o pomoc při organizaci a zajišťování jednotlivých akcí, pomoc v hlavním štábu, při tlumočení, překladech, apod. Přípravný výbor by také uvítal, kdyby z našich řad vyšly nápady na zajímavá témata, referenty, hudební tělesa či jiné akce, které by se mohly zařadit do programu.

Vzhledem k tomu, že celá akce je finančně zajišťována pouze dobrovolnými příspěvky a dary, prosí přípravný výbor členy naší církve o pomoc při vyhledávání sponzorů. Pokud byste měli doporučení, kam by bylo vhodné se ohledně finanční podpory obrátit, rádi kontakt přípravnému výboru zprostředkujeme.

Všechny tyto informace nám můžete sdělit pomocí přiloženého dotazníčku. Pokud byste ho mohli vyplnit a předat farní kanceláři do 15. června 2004, bude to pro organizátory velkou pomocí.

Budeme rádi, pokud se nám podařilo vzbudit u vás zájem a případnou ochotu podpořit tuto akci. V případě, že byste měli jakékoliv dotazy, nápady či připomínky, sdělte je ve sborové kanceláři či přímo kontaktní osobě Daniele Hamrové. Věříme, že podíl na této akci by mohl být obohacením a dobrou zkušeností nejen pro hosty, ale stejným dílem i pro jejich hostitele. Těšíme se na případnou spolupráci a již předem za ni děkujeme.

Daniela Hamrová
synodní rada ČCE – ekumenické oddělení
hamrova@srcce.cz
tel.: 224 999 215

SETKÁNÍ KŘESŤANŮ PRAHA 2005 – POZVÁNÍ K NADĚJI

Jméno

Adresa

Telefon, e-mail

Na nocleh můžeme přijmout (předběžně) ……………osob

Jsem ochoten/ochotna pomoci s (organizací, přípravou programu, tlumočením apod.)

Považuji za smysluplné, aby do programu bylo zařazeno (návrhy témat, referentů, hudebních těles apod.)

Navrhuji, abyste se obrátili ohledně sponzorování na

V Praze dne, podpis

číslo 43, červen 2004
předchozí   další

Obsah

Děti Abrahamovy
Z historie vinohradského sboru XVII
Dej aspoň bůra, dyť je to na dobrou věc
Uganda – několik zeměpisných a statistických údajů
Výsun a odehnání
V ruce má flašku …
Setkání křesťanů Praha 2005
Evangelický katechismus
Ze sborové korespondence
Ze staršovstva
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).