Vinohradský sbor ČCE

Výlet na Křivoklát

výlet

V sobotu 16. října jsme v počtu 17 účastníků podnikli sborový výlet na jeden z nejstarších českých hradů — do samé hloubi křivoklátských hvozdů. Až do podhradí nás dovezl motoráček z Berouna, kam jsme se dostali zase pantografem ze smíchovského nádraží.

Počasí bylo zamračené, občas sprchlo, ale vcelku panovalo bezvětří a teplota vzduchu se jevila až překvapivě vlídná. O to více jsme byli přimrazeni při výkladu průvodkyně v přízemních prostorách hradu: v mučírně, vězení a hladomorně. Dokonce se nám zželelo i šarlatána Edwarda Kellyho, který si po hromádce nezdařených pokusů o útěk nakonec sám ukrátil život. Více nás však zajímal osud biskupa Jednoty bratrské Jana Augusty, který zde pobýval 16 let jako prominentní vězeň habsburského krále Ferdinanda. Ten jej tímto trestal za špatný vliv na české stavy, jež se zdráhaly pomoci jeho bratru císaři Karlu V. v boji proti německým evangelickým knížatům. Dochovaná olejomalba Alfréda Seiferta připomíná návštěvu Filipiny Welserové — nechtěné, neurozené, leč ušlechtilé snachy Ferdinandovy — u Jana Augusty na Křivoklátě. Paní Filipína se zasloužila o zmírnění vězeňského strádání bratrského vůdce. Jeho pobyt v místním žaláři nesl známky těžkého utrpení, ale toto strádání nezůstalo neplodné. Augusta za léta nuceného pobytu na Křivoklátě složil přes 20 tisíc veršů. Ostatně i v dnešním Evangelickém zpěvníku máme celou řadu jeho písní. Mnohé z nich rádi zpíváme, aniž bychom si možná byli vědomi, že pocházejí právě od něho.

výlet

Křivoklát se však nezapsal do dějin jen jako státní vězení. Daleko raději než pozdější trestanci zde pobýval Václav IV., známý též jako náruživý lovec. Právě o této nejslavnější éře v dějinách hradu vypovídá první část Jiráskovy trilogie Mezi proudy. Do této doby spadá i čas líbánek, který zde strávil jeho otec Karel IV. se svou první ženou Blankou z Valois, a romantické pověsti vážící se k této jejich životní etapě. Z prohlídky hradu nás víc než žalář upoutala hradní kaple s oltářem z  r. 1490. Mimořádným dojmem na návštěvníka hradu působí obzvláště královský sál, druhý největší gotický prostor po Vladislavském sále. Nemluvě o útulné fürstenberské knihovně, která na místě čítá cca 20 tisíc svazků. Děti z naší skupiny zaujala kolekce starých sání, od těch nejhonosnějších až po ty nejjednodušší. Areál však stojí za vidění nejen zevnitř, ale i zvenku. Snad nejhezčí pohled na Křivoklát se nabízí ze sousedního svahu, kde se nachází pomník Karla Egona II. z Fürstenbergu. Hrad získává své kouzlo také díky nápadně hustým (a v tuto dobu krásně zbarveným) lesům, pnoucích se po okolních kopcích. Proto jsme se po osvěžení v místním hotelu vydali alespoň na kratší procházku lesy do sousedních Roztok, kde jsme pak nastoupili na zpáteční vlak. Vraceli jsme se povzbuzeni společnými rozhovory i společnými dojmy — navzdory tomu, že slunce nám tentokrát zůstalo skryto. A zároveň jsme se těšili na „den Slunce“ (Sonntag, Sunday), den Páně, který měl další den nastat. Snad jsme i víc porozuměli touze vyjádřené v jedné Augustově písni, v níž píše o sboru, církvi a bohoslužbě: „Já po tom toužím, můj jediný Bože, i žalostím a mám nad tím hoře, když jsem od těch věcí vzdálen. Ó blaze všechněm, kdo je již teď mají, blaze je těm, kdo jich užívají vděčně, děkujíc srdečně.“

Martin T. Zikmund

výlet výlet

číslo 47, listopad 2004
předchozí   další

Obsah

Podzimní žeň
Překlenout samotu
Z historie vinohradského sboru XX
Výlet na Křivoklát
Augustinus redivivus
Čtení o hudbě (3)
S Lýdiemi v Srbsku
Odrůdy révy vinné (2)
Z jednání staršovstva
Program sborových akcí
Janské Lázni 2005

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).