Vinohradský sbor ČCE

AUGUSTINUS REDIVIVUS

Dne 30. září se konalo ve sboru Bratrské jednoty baptistů na náměstí Jiřího z Poděbrad shromáždění naší místní Kostnické jednoty. Tentokrát bylo věnováno Aureliu Augustinovi (1650 let od jeho narození) a jeho nejrozsáhlejšímu spisu O obci Boží. Tento původně pohanský rétor a stoupenec manicheismu, později křesťanský teolog a biskup, žil v časech, které se nápadně podobají těm našim (o analogiích mezi tehdejším Římem a dnešními Spojenými státy píše zajímavě Erazim Kohák ve své knize Člověk, dobro a zlo). Tehdy se hroutila západořímská civilizace, bez níž si mnozí nedokázali další život společnosti vůbec představit. Byla do doba zpochybnění všech samozřejmostí. V roce 410 Gótové v čele s Alarichem vyplenili Řím. Za vlastního viníka této katastrofy považovala pohanská část obyvatelstva křesťanství, jež prý na sebe váže jen neštěstí. Právě to byl podnět, který přiměl Augustina chopit se pera. Vyvrací pomluvy, rozepisuje se o vnitřních důvodech úpadku, o dějinách Říma, o mravní zkáze, která zachvátila Řím po jeho vítězství nad Kartágem, o řeckém a římském pohanství, židovství a hlavně o křesťanství, jehož zvěst dokládá a předkládá jako univerzální cestu spásy. Rozlišuje mezi obcí Boží a obcí pozemskou, které však neztotožňuje s církví a říší, jak si to zjednodušil středověk. Příslušníci obce Boží jsou ti, v nichž vládne láska k Bohu (AMOR DEI), a příslušníci obce pozemské jsou ovládáni láskou k sobě (AMOR SUI). Obec Boží není zároveň závislá na žádné konkrétní civilizaci, neboť tu existuje od samého počátku dějin spásy. Tímto tvrzením umožnil Augustin své generaci i těm pozdějším, aby se vyrovnaly s pádem technicky, obchodně, kulturně i filozoficky vyspělého Říma a začaly ve víře budovat na starých troskách pracně a trpělivě novou stavbu. Byl jsem potěšen, jak velký zájem vyvolalo toto téma mezi účastníky shromáždění (cca 40 lidí). Bylo to zároveň jediné setkání Kostnické jednoty v Praze, které jsem zažil, kde převažovala mladá generace.

Martin T. Zikmund

číslo 47, listopad 2004
předchozí   další

Obsah

Podzimní žeň
Překlenout samotu
Z historie vinohradského sboru XX
Výlet na Křivoklát
Augustinus redivivus
Čtení o hudbě (3)
S Lýdiemi v Srbsku
Odrůdy révy vinné (2)
Z jednání staršovstva
Program sborových akcí
Janské Lázni 2005

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).