Vinohradský sbor ČCE

Z jednání staršovstva

Staršovstvo na své pravidelné schůzi 14.10.2004 mimo jiné:

  • přijalo do sboru sestru Hanu Marii Trnkovou;
  • schválilo hosta a téma rodinné neděle 14.11. — Miladu Kaďůrkovou o životě a díle Viktora Fischla;
  • vzalo na vědomí rozdělení úkolů při katechezi mezi faráře a katechetku: sestra katechetka povede všechny skupiny dětí s výjimkou předkonfirmačního cvičení, skupinu učitelů a připraví vánoční hru;
  • doplnilo počet poslanců na konvent Pražského seniorátu: Matěj Cháb postoupil z pozice 2. náhradníka na místo řádného poslance vedle Jakuba Šilara, za náhradníky byli zvoleni na zbývající tři roky čtyřletého období Jana Šarounová a Lubor Kaplan;
  • reagovalo na prosbu sboru ČCE v Hořovicích schválením úhrady jeho příspěvku do personálního fondu ve výši 12 000 Kč.

es

Ze schůze strašovstva 30.9.2004

  • Staršovstvo se na své mimořádné schůzi, jíž se účastnil také konsenior Pražského seniorátu bratr Petr Hudec, po dlouhé rozpravě usneslo, že katecheze dětí bude nadále probíhat podle pokynů faráře. Sestra Eva Šormová bude vykonávat funkci katechetky do 30.6.2005.
  • Bratr konsenior Hudec potom staršovstvo připravil na slib, který se bude konat při bohoslužbách 17.10.2004.
  • jaš

číslo 47, listopad 2004
předchozí   další

Obsah

Podzimní žeň
Překlenout samotu
Z historie vinohradského sboru XX
Výlet na Křivoklát
Augustinus redivivus
Čtení o hudbě (3)
S Lýdiemi v Srbsku
Odrůdy révy vinné (2)
Z jednání staršovstva
Program sborových akcí
Janské Lázni 2005

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).