Vinohradský sbor ČCE

Happy End

Kniha Zjevení 5,1-7: I viděl jsem po pravici sedícího na trůnu knihy popsané vnitř i zevnitř, zapečetěné sedmi pečetmi 2A viděl jsem anděla silného, volajícího hlasem velikým: Kdo jest hoden otevříti knihy tyto a zrušiti pečeti jejich? 3I nemohl žádný, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemí, otevříti knih, ani pohleděti do nich. 4Pročež já plakal jsem velmi, že není nalezen žádný, kterýž by hoden byl otevříti a čísti tu knihu, ani pohleděti do ní. 5Tedy jeden z starců dí mi: Neplač. Aj, zvítězilť Lev, ten, kterýž jest z pokolení Judova, kořen Davidův, aby otevřel tu knihu a zrušil sedm pečetí jejích. 6I viděl jsem, a aj, mezi trůnem a čtyřmi zvířaty a mezi starci Beránek stojí jako zabitý, maje sedm rohů a sedm očí, jenž jsou sedm Duchů Božích, poslaných na všecku zemi. 7I přišel a vzal knihy z pravice toho, kterýž seděl na trůnu.

Věci jsou jasné teprve od konce. Podobně jako knihy. Podobně jako naše životy. Jan vidí svitek popsaný zevnitř i zvenčí. Svitek je ale zapečetěn sedmi pečetěmi. Snad tu a tam lze nějaké slovo přečíst, ale to další mizí v záhybu svitku. Smysl svitku je skrytý.

Je to svitek popsaný z obou stran. Tak je tomu se vším: mohu se na věc dívat z jedné i z druhé strany. Podobu svého života „píšu“ já sám, ale mnohé už bylo napsáno, ještě než jsem já sám začal psát. Možná jde o svitek smlouvy. Jednu stranu já, druhou smluvní partner. Jenomže to se mohu jen dohadovat. Pečeti tajemství nemůže nikdo rozlomit.

Jan se dává do pláče. Pláče za všechny, kterým se život nedaří, připadá jim, že se v něm motají stále dokola. Pláče za ty, komu byly dány spokojenost a mír, ale oni si uvědomují prchavost toho všeho. Zpráva o našem životě, o jeho hodnotě, o jeho smyslu je zapečetěná. Jak to s námi dopadne, nevíme.

Od Božího trůnu ale přichází dobrá zpráva. Prý zvítězil lev z pokolení Judova. To je titul dlouho očekávaného židovského mesiáše, Krista. Na různých místech Starého zákona prosakuje naděje, že se Boží vláda, všelijak zpochybněná vojenskými a politickými nezdary Božího lidu, přece jen nakonec ukáže a že Pán Bůh znovu dosadí k moci někoho z davidovské dynastie, „blanického rytíře“ z královského rodu, který nastolí vládu míru. Tento zaslíbený král přichází. Jen on je prý hoden rozlomit pečeti. U Božího trůnu, tam se ví, jak bude vypadat příběh našich životů i příběh celého světa, napsaný ze dvou stran. Když se ale Jan podívá směrem, kterým jeden ze starců ukazuje, spatří — obětovaného Beránka. Namísto očekávaného lva vidí Beránka, „jako zabitého“ (v.6). Beránek ve funkci lva. Ukřižovaný lev. Ježíš, který skončil na kříži, je beránkem i lvem. Řada sedmiček svědčí o jediném: Ježíš, narozený takřka nepovšimnut a po třiceti letech ukřižovaný Římany, je vrcholem Božího stvoření, je ukázkou, jakže to Pán Bůh se stvořením i s námi myslí. Od Božího trůnu přichází zpráva, že tajemství našich životů rozlomil svým vlastním osudem mesiáš Ježíš.

V době adventu a Vánoc vidíme často jesličky, kolem nich Marii a Josefa a v nich Jezulátko, blikavá světýlka a ladovské scény za výlohami. Slyšíme koledy v obchodních domech. Jasně: je to kvůli zvýšení tržeb. Ale jsou to také střípky příběhu, který se nad Biblí vypráví v církvi celý. Už v betlémských jeslích se začíná odhalovat, jak to Pán Bůh se světem myslí. Budoucnost patří dítěti narozenému dvěma bezdomovcům v chlévě, beránku zbitému. Neboť tak to Pán Bůh chtěl.

Petr Sláma

číslo 59, prosinec 2005
předchozí   další

Obsah

Happy End
Jak se žije v Bohemce
Návštěva z Německa
Pozvání na úterní koncerty
Limská liturgie trvalka sedmiletá
Adopce na dálku
Z historie vinohradského sboru XXVII
Knihy k užitku i potěšení
Štědrý večer společně
Ze staršovstva
Sborové akce v prosinci

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2024
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).