Vinohradský sbor ČCE

Knihy k užitku i potěšení

(pokračování 7.)

Ve sborové knihovně a nejenom v ní najdeme vedle beletrie, historických a filozofických knížek, slovníků, cestopisů a dětské literatury také Bible. Že ji máme k dispozici, je pro nás samozřejmé, ale není tomu tak dosud všude.

Na světě žije přes šest miliard lidí, hovořících více než 6000 jazyky. A právě poskytnutí Bible v mateřském jazyce co největšímu počtu lidí, kteří o ni stojí, je cílem Spojené biblické společnosti (UBS). U nás je jejím členem Česká biblická společnost (ČBS), která byla založena nově v roce 1990.

Kořeny činnosti biblické společnosti v českých zemích sahají až do 19. století a navazují na založení Biblické společnosti britské a zahraniční v roce 1804, kdy „Sklad Biblické spol. britské a zahraniční“ byl u nás založen již v roce 1865 a samostatná česká pobočka v roce 1920. V roce 1949 vznikla Biblická společnost československá, jejíž činnost však byla násilně ukončena v r. 1953. Současná ČBS je od roku 1996 členem zmíněné mezinárodní UBS a slouží všem církvím a zájemcům o Bibli v naší zemi. Usiluje, aby u nás byla Bible každému dosažitelná ve srozumitelném jazyce a za přijatelnou cenu k osobní četbě, evangelizaci, studiu i pro liturgické účely.

V minulém roce biblické společnosti na světě poskytly čtenářům na 581 mil. biblických textů, z toho bylo 20 mil. kompletních celých Biblí, 18,5 mil. Nových zákonů, 33 mil. jednotlivých knih Bible a zbytek kratších biblických pasáží. Bible již byla přeložena do 2 355 jazyků, avšak stále ještě zbývá 4 000 jazyků, do kterých přeložena není.

I Česká biblická společnost (a jejím prostřednictvím každý z nás) se však aktivně může zapojit do podpory překladů a vydávání Bible v mnohdy i exotických zemích, jako je Bolívie, Malawi, Kuba, Kazachstán, Togo, Mayanmar, Benin, Guyana, Zimbabwe, Kambodža apod.

M. Lešikar


Recenze

Bible v kresbách

(Ivan Steiger, vydalo ENA – Kalich a Česká biblická společnost 1990, 348 str., tvrdá vazba)

Jedná se o knížku spojující soudobou kresbu a biblický text. Bibli v kresbách vydaly původně v roce 1989 Biblické společnosti v Mnichově a již koncem téhož roku ji dramaturg a karikaturista Ivan Steiger (žijící v Německu ale původem z Prahy) připravil také pro české vydání.

Vybrané texty ze Starého i Nového zákona provázejí jednoduché kresby, které ve vtipné, působivé zkratce neotřele konfrontují biblické slovo s naší současností. Knihu uvádějí přejná slova Václava Havla a Richarda von Weiszäckera.

M. Lešikar

číslo 66, červenec-srpen 2006
předchozí   další

Obsah

Hospodin a lidská spravedlnost
Autorem odpuštění je Bůh (rozhvor)
Mé domácí brouzdání
Jako se sváží požaté obilí ve svúj čas…
Flossenbürg–Řezno
Sobotní výlet
Knihy k užitku i potěšení (7)
O mateřském centru
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).