Vinohradský sbor ČCE

O mateřském centru

Již pátým rokem poskytuje náš sbor velmi pěkné domácké prostory v přízemí maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem. Náš sbor (a tedy my všichni) umožňuje veliký luxus, hradí veškeré náklady na spotřebu energií a nežádá od matek žádné placení nájmu. Všem patří za to veliký dík.

Otevřeno máme třikrát týdně vždy od 9:00 do 12:00 hod. Každý týden máme pro maminky připraven výtvarný (rukodělný) program. Některé programy připravujeme svépomocí, na jiné zveme profesionální výtvarnice. Velikému zájmu se těší pletení košíků z pediku, které pořádáme už téměř pravidelně jednou za půl roku. Z dalších činností zmíním potisk triček a tašek linorytovými tiskátky, výroba vitráže, malování na hedvábí, kurs drátkování a jiné. Pokračujeme také v tom, že každý měsíc k nám zveme divadlo pro nejmenší děti. Právě na tuto aktivitu se nám letos povedlo získat od MČ Praha 2 grant ve výši 30 000 Kč. Z toho máme velikou radost. Hraje se nahoře na faře a cestu k nám na divadlo nachází průměrně tak 20-25 maminek se svými dětmi. Oznámení o akci posíláme do Novin Prahy 2.

O provoz našeho centra se starají tyto sestry: Ester Slaninová, Markéta Mrázková, Laďka Königová, Jana Melicharová, Zuzana Bruknerová. Nejenom s financemi vypomáhá Eva Svobodová.

Pokračujeme i v další aktivitě. Dvakrát ročně u nás pro naše centrum pořádá sestra Magdalena Jelínková se svými spolupracovnicemi burzu dětského i jiného ošacení, sportovních potřeb, hraček. S organizací nám velice vydatně pomáhá sborová sestra Jarmila Raisová. Letos jsme se sešly třikrát na úklidovou brigádu — bylo potřeba protřídit hračky, uklidily jsme „kobku“ a také dvoreček napravo od modlitebny. Průměrná návštěvnost centra je 2-3 maminky na den.

Ale to jsou jen čísla a fakta. Je zde však i něco, co čísly vyjádřit nelze. Naše centrum je otevřené veřejnosti. Přicházejí k nám maminky z různých prostředí, v různých situacích. Intimní prostředí „Domovinky“ umožňuje spolu mluvit o radostech i starostech mateřství, ale i o závažnějších otázkách. Mnohdy se MC stává spontánně a zcela přirozeně místem ekumény — přicházejí k nám maminky z různých církví (katolické, baptistické...) a jejich rozhovory jsou pak misijní půdou, neboť se jich účastní i maminky, které se k žádné církvi nehlásí. Bylo velmi pěkné, když nás pravidelně navštěvoval pan farář Strádal, přicházel mezi nás a všechny pozdravil. Sledoval i divadelní představení. Myslím, že to bylo pro lidi „zvenku“ velmi příjemné.

Myslím, že my všechny organizátorky bychom velice rády předaly našim návštěvnicím informaci, že v tomto našem moderním světe plném otázek je veliký ukazatel a nesmírná hodnota — zvěst Písma svatého. Jsme si však vědomy své nedokonalosti a mnohdy malé přesvědčivosti. Je to možná výzva do budoucna. Zvlášť ženy vycítí a odhalí jakoukoli pochybnost či neúplnou čirost našeho přesvědčení. Víc nepřijdou.

Děkujeme všem, kdo se za nás modlí, prosíme o vaše přímluvy i nadále. Chceme v naší práci pro vinohradské maminky pokračovat. Také srdečně zveme na posezení při šálku kávy či čaje, rádi vás v mateřském centru uvítáme. Kdyby vás napadly nějaké otázky či pochybnosti, prosím obraťte se na kteroukoli z nás.

Ještě by se dalo mluvit o mnohém: třeba o dětech, které k nám přicházejí, o tom, jak i nás organizátorky práce v mateřském centru sbližuje. Ale to třeba zas příště.

Za přispění kolegyň z MC vypracovala Zuzana Bruknerová

číslo 66, červenec-srpen 2006
předchozí   další

Obsah

Hospodin a lidská spravedlnost
Autorem odpuštění je Bůh (rozhvor)
Mé domácí brouzdání
Jako se sváží požaté obilí ve svúj čas…
Flossenbürg–Řezno
Sobotní výlet
Knihy k užitku i potěšení (7)
O mateřském centru
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).