Vinohradský sbor ČCE

O fondu Jaroslava Tajovského

Několik otázek pro Magdu Jelínkovou

V jedné ze sborových zásilek z roku 2005 byl dopis oznamující zřízení interního fondu Jaroslava Tajovského pro podporu křesťanské výchovy dětí v pěstounské péči. Fond byl zřízen Synodní radou naší církve a spravuje ho čtyřčlenná komise. V době nedávné se na náš sbor obrátila Magda Jelínková, členka komise spravující tento fond, zda bychom nezvážili vypsání sbírky nebo jinou finanční podporu v jeho prospěch. Staršovstvo na základě tohoto dopisu rozhodlo o vypsání archové sbírky. A tak jsem trochu vyzpovídal Magdu Jelínkovou, abychom k té sbírce měli trochu víc informací.

Fond nese jméno pana Jaroslava Tajovského, kdo je to?

Jaroslav je dlouholetým členem vršovického sboru. Byl také naším presbyterem. Dneska už je to elegantní starší pán, který rád pracuje na zahrádce a pěstuje včely.

Jak byl vybrán účel, na který z fondu plynou peníze?

Fond založil Jaroslav Tajovský, který sám vyrůstal v pěstounské péči. V rodině, kde byl vychováván, dostal možnost vyučení a byl veden k víře. Když se později rozhodoval, jak naložit s částkou, kterou nakonec vložil do fondu, mluvil o tom hodně se Zdeňkem Matějčkem, který byl jeho kamarád. Myslím, že plán na podporu křesťanské výchovy dětí v pěstounské péči vyšel z těchto rozhovorů.

Jak vypadá „provoz“ fondu?

Fond spravuje komise, která se schází jednou či dvakrát za rok podle potřeby. Ono to víckrát není nutné – fond je tvořen jedním milionem korun, který je uložen, a každoroční příspěvky na podporu dětí se rozdělují z ročních výnosů této částky. Letos jsme rozdělovali výnosy roku 2005 a mohli jsme každému z dětí z rodin, které se nám přihlásily, darovat tisíc korun.

Kolik je rodin, kterým pomáháte, a jak se přihlásily?

Teď máme čtrnáct dětí z jedenácti rodin. Všichni se k nám přihlásili na základě dopisu, kterým v roce 2005 oslovila Synodní rada sbory.

Jaké jsou další plány?

Snažíme se trochu zvýšit částku, kterou bychom mohli rozdělit. Přes fundraisera Synodní rady bychom chtěli oslovit sponzory a také se snažíme obracet do vlastní církve. S tím také souvisí dopis, který jste ode mě dostali. Chtěli bychom přidat výnos ze sbírky k tomu, co nám vynesl vklad fondu v roce 2006.

Ptal se mch

číslo 72, únor 2007
předchozí   další

Obsah

Kázání
Na nic nebyl nárok
Téma: Biblické hodiny
Víra v Boha není jednoduchá záležitost
O fondu Jaroslava Tajovského
Na rohu První a Franklinovy mají otevřeno
Adopce na dálku® 2006 — poděkování
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).