Vinohradský sbor ČCE

Ze staršovstva

Staršovstvo na své pravidelné schůzi 11. 1. 2007

  • přivítalo sestry Coufalovou, Fučikovskou, Chábovou a Raisovou z křesťanské služby a hovořilo s nimi o činnosti v r. 2006, poděkovalo všem v křesťanské službě a povzbudilo je k pokračování v dobré práci;
  • stanovilo termín konání výročního sborového shromáždění, při kterém proběhne rovněž volba E. Čaškové novou farářkou našeho sboru, na neděli 25. 3. 2007;
  • jmenovalo na návrh hospodářské komise inventarizační komisi k inventuře majetku a dokladů ve složení J. Šaroun – předseda, J. Filipi, P. Coufal a J. Fučikovská – členové na dvouleté období;
  • rozhodlo o vypsání archové sbírky pro Fond Jaroslava Tajovského na období 4. 2. – 25. 3. 2007. Jde o interní fond synodní rady pro podporu rodin s dětmi v pěstounské péči.

es

číslo 72, únor 2007
předchozí   další

Obsah

Kázání
Na nic nebyl nárok
Téma: Biblické hodiny
Víra v Boha není jednoduchá záležitost
O fondu Jaroslava Tajovského
Na rohu První a Franklinovy mají otevřeno
Adopce na dálku® 2006 — poděkování
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).