Vinohradský sbor ČCE

Třicátníci s Osladilovými

Květnové setkání třicátníků (nebo tedy spíše střední generace, aby těch několik zbývajících třicátníků nemělo pocit, že si přisvojujeme jejich mládí) mělo být o permakultuře. O co vlastně jde? Internetová encyklopedie Wikipedie uvádí:

„Název je složeninou anglických slov permanent a agriculture, kde permanentnost (trvalost) reprezentuje trvalou udržitelnost a druhé (zemědělství) značí přístup k půdě nebo přírodě obecně. Ještě větším zobecněním lze permakulturu brát jako kulturu (v duchovnějším slova smyslu filosofii), která počínání jejich stoupenců povyšuje nad pouhou nedůsledně bezcílnou vegetaci ostatních druhů a která od jedince vyžaduje změnu myšlení v jeho vztahu k prostředí. V některých zdrojích je permakultura definována jako ekologické zemědělství. Tato definice je chybná, neboť permakultura má mnohem širší pojetí.“

Definice je možná trochu nesrozumitelná, ale bývalí členové sboru Šárka a Tomáš se definicemi moc nezabývali. Spíše nám povídali o svém novém způsobu života v mobilním domě na poli u Třebechovic, v němž je všechno od energie přes stravu až po odpady řešeno s pocitem zodpovědnosti k přírodě, byť to přináší jistá omezení. Přestože takový život je pro většinu z nás trochu nepředstavitelný, moc jsme jim všichni fandili a asi nikdo z nás neměl pocit, že by poslouchal dva fanatiky. Tomáš se Šárkou zůstali normální a jejich vyprávění i obrázky nutily člověka zamyslet se nad svým vztahem k Božímu stvoření. Jejich nadšení nad žábou v nové laguně a dravci sedávajícími na bidýlku u domu bylo opravdu nakažlivé.

jaš

číslo 87, červen 2008
předchozí   další

Obsah

Kde je Duch Páně, tam je svoboda
Obchod patří Pánu Bohu
Karamazovi
Třicátníci s Osladilovými
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).