Vinohradský sbor ČCE

Lima

Na počátku minulého školního roku nebylo úplně jasné, zda budeme mít dostatek sil pokračovat v ekumenických bohoslužbách dle Limské liturgie. Celé roky byl jejich duší za náš sbor Petr Sláma a po jeho odchodu nebylo jednoduché najít nový model fungování. Zajišťování akce po organizační stránce se ujal Jakub Šilar, byv k tomu lehce donucen kurátorkou sboru. Jakub v tichosti a bez viditelného stresu organizuje, Lima zatím běží dál a možná bychom se chtěli o tom víc dozvědět.

O bohoslužnbách s Limskou liturgií se dostatečně psalo v Hroznu dříve, žíznivý čtenář jistě najde potřebné informace i teologické pozadí. V čem vidíš ty jako laik smysl takového shromáždění?

My laici smysl hledat nemusíme – můžeme, podle známého řčení, jenom žasnout.

Ale vážněji: Máme možnost se sejít ke slovu a svátostin s lidmi, kterým na praktické ekumeně záleží do té míry, že se za ni chtějí jednou měsíčně modlit.

Onen asi 25 let starý pokus znovuobjevit liturgickou formu pro České bratry a celkově vykročení k mezidenominační otevřenosti po II. Vatikánském koncilu zde hezky žijí v situaci, kdy nejsou moc „módně“ přitažlivé.

Takže na otázku, v čem vidím smysl, jsem ti neodpověděl, ale snad jsem dost vysvětlil, proč mám “Limy“ rád a v čem vidím jejich cenu.

Kolik lidí se asi těchto shromáždění účastní?

Účast kolísá mezi 4 a 25 lidmi, většinou nás bývá okolo dvanácti.

Kázání si připravují vždy jen faráři, nebo i laici?

Kázání (jejichž tvar nebývá vždy evangelicky sevřený) často vedle ordinovaných připravují i studenti Institutu Ekumenických studií, Aleš Laichter…

Vysluhování je vždy přítomen jeden ordinovaný. Tak se stává, že „Lima“ je také milou příležitostí se sejít s Petrem Slámou. Ten spolu s prof. Pavlem Filipim je tak trochu patronem této aktivity.

Výhled do dalšího roku?

Ještě jsem neměl po prázdninách možnost vést nějaké strategické řeči… Tohle setkávání je vlastně docela za pochodu, podnětům je hodně otevřené – teď však žádné nevidí. Výhled je tedy takový, že tato bohoslužba bude každý první čtvrtek v měsíci.

Ptala se Jana Šarounová

číslo 90, říjen 2008
předchozí   další

Obsah

Konec všech věcí je blízko
Čtení na každý den
Českobratrská církev evangelická – první léta
Co to čtete, princi? Slova, slova, slova
Lima
Za sestrou Květou Střelbovou
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).