Vinohradský sbor ČCE

Zpráva o hospodaření sboru za rok 2009

(pro výroční sborové shromáždění)

Tato zpráva se dle ustanovení ŘHC zmiňuje o událostech, které měly v roce významný vliv na hospodaření sboru

Sborového života se týkaly tyto události a rozhodnutí s nimi související: sbor přestal využívat pro účtování program Xaverius a přešel na program Pohoda, dále v plné šíři okusil účtování o DPH, které se ukázalo mít pozitivní přínos.

Dary sborům ČCE – v souladu s rozhodnutím sborového shromáždění rozdělilo staršovstvo částku 180 000. Kč rovnoměrně (po 20 000) kč těmto 14 sborům: Telecí, Chodov, Rumburk, Písek, Bošín, Nové Město pod Smrkem, Sedlec-Prčice, Horní Dubenky, Znojmo, Chomutov, Ústecký seniorát, Hořovice, Orlová, Jičín.

Fond povšechného sboru – na základě rozhodnutí sborového shromáždění z roku 2009 založil sbor Fond povšechného sboru, jehož účelem bylo alespoň trochu pomoci povšechnému sboru v situaci po defraudaci prostředků panem Prokopem. Do konce roku 2009 se na účtu tohoto fondu sešlo 266 755. Kč od 30 dárců (sborů ČCE). Vinohradský sbor přispěl částkou 125 000 Kč. Fond byl ukončen v tomto roce a peníze jsou již k dispozici Synodní radě.

Oprava dlažby v přízemí sborového domu – v roce 2009 proběhla první fáze rekonstrukce dlažby v přízemí sborového domu – odstranění staré dlažby a příprava podkladu pod dlažbu novou. Celkem tyto práce stály zhruba 632 000 Kč

Náklady na rozdělení kanceláří správce domu a sborové sestry a náklady na rekonstrukci kanceláře sborové sestry – na základě rozhodnutí staršovstva byla správci domu, bratru Pavlovi Coufalovi, přidělena nová kancelář v druhém patře sborového domu. Spolu s přesunem byl pořízen jeden počítač a vstup do nové kanceláře byl ještě zabezpečen nůžkovou mříží, to vše nákladem cca 30.000 Kč.

Po rozdělení kanceláří staršovstvo přistoupilo k rekonstrukci kanceláře užívané sborovou sestrou – zde se opravily parkety, bylo udělány nové elektrické rozvody částečně pořízen nový nábytek celkem nákladem cca 51 000 Kč.

Rozpočet – dodržení jednotlivých rozpočtových oblastí

V roce 2009 neplnil sbor plánované náklady v těchto oblastech:

Energie – zde bylo spotřebováno pouze 46 % plánované částky – není to tím, že by sbor ušetřil tolik plynu a elektrického proudu, ale projevila se tady zejména změna účtování o nákladech na energii spotřebovanou v bytě kazatele (tento náklad se přesunul do nákladové položky dary, protože podle pokynů z ÚCK má sbor částku na úhradu energií kazateli darovat a ten si pak platí tyto náklady sám.

Běžná údržba – zde sbor spotřeboval pouze 68 % procent plánované částky zejména díky tomu, že oprava dlažby, která byla původně rozpočtována do roku 2009, je rozložena i do letošního roku.

Prezentace a telekomunikace – v těchto oblastech došlo k úsporám a nebyly proto vydány celkově plánované prostředky.

Mzdové náklady – zde sbor spotřeboval 67 % plánované částky, a to díky tomu, že sborová účetní přestala být v roce 2009 zaměstnancem sboru a začala své služby sboru fakturovat. To se projevilo nárůstem rozpočtové položky ostatní služby.

Náklady byly výraznějším způsobem překročeny v kapitolách:

Spotřeba ostatních služeb: sbor čerpal 127% původně rozpočtované položky, k čemuž došlo díky výše zmíněnému přechodu naší účetní ze zaměstnaneckého poměru na vztah založený na smluvním poskytovaní služeb. Nárůst byl kompenzován sníženým mzdových nákladů.

Ostatní náklady – zde sbor překročil rozpočtovanou položku o 140% (cca 70.000 Kč), tuto skutečnost se staršovstvo dozvědělo až před sborovým shromážděním. Překročení vzniklo v důsledku zaúčtování neuplatněné DPH z opravy dlažby. Položka neuplatněného DPH se poměrně obtížně rozpočtuje a závisí na počtu plátců DPH mezi nájemníky, tedy na veličině, kterou můžeme jen s obtížemi ovlivnit.

V roce 2009 sbor použil 77% plánovaných nákladů.

V roce 2009 sbor naplnil plánované výnosy (mírně o cca 7.000 Kč je překročil)

Výnosy nebyly naplněny v těchto kapitolách:

sbírky -  namísto plánovaných 100 000 Kč vynesly zhruba 86 000 Kč.

dary tuzemské – zde bylo vybráno pouze 28% plánovaných darů – šlo o to, že sbor nedostal v roce 2009 dědictví po sestře Bukovanské. V současné době je již toto dědictví pravomocně sboru přiřčeno.

Výnosy byly překročeny v oblasti darů členů sboru, v oblasti příjmů z hospodářské činnosti o 8%.

Vzhledem k rozložení platby za dlažbu, které ovlivnilo snížení nákladů, a vzhledem k mírnému navýšení výnosů je hospodaření za rok 2009 v menším nežli plánovaném schodku (cca -78.200,- Kč)

Staršovstvo navrhuje sborovému shromáždění, aby sbor tento schodek kryl z výnosů minulých let.

Staršovstvo závěrem zprávy děkuje všem členům a přátelům sboru za jejich péči a štědrost ve věcech finanční starosti o sbor.

Matěj Cháb

číslo 105, březen 2010
předchozí   další

Obsah

Nasyp do našich hrnců mouku
Perličky
Zpráva za rok 2009
Zpráva o hospodaření 2009
Janské Lázně 2010
Mikve
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).