Vinohradský sbor ČCE

Slova, slova, slova XII

Ráj

Stejně jako v případě pekla, když věrozvěsti hledali výraz pro místo, kam Bůh po stvoření postavil člověka, sáhli do slovníku praslovanského. Dnes je už těžké odhadnout, co si naši pohanští předkové představili pod slovem „ráj“. Snad jakási slovanská „elysejská pole“, kde dlela vyšší božstva (těm nižším byly k přebývání vyhrazeny stromy, vody, hory …. ). Zdá se, že s tímto slovem měli ještě naši předkové v dobách dřevních spojenou představu samých příjemných věcí, jako je dostatek dobra, všelikého bohatství i rozkoší. Takto používaný nalézáme ráj snad ve všech slovanských jazycích a z toho prý se dá poznat, že toto slovíčko přišlo do praslovanštiny z Íránu. V Avestě je slovo „ray“ použito pro vyjádření bohatství a štěstí – a prý je příbuzné i s latinským „rés“, které značí věc či majetek. Vypadá to tedy, že stačilo jen malé vychýlení vývoje jazyka latinského, aby Římané v rámci „rés publica“ nebudovali jen solidní státní aparát, ale i hotový ráj na zemi. Nu, asi lépe, že to neudělali, ono totiž z budování ráje na zemi nikdy nekoukalo nic dobrého. A tak jsem rád, že mohu věřit Zjevení Janovu 2,7: Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.

mch

číslo 108, červen 2010
předchozí   další

Obsah

Jestli jde Pán Bůh s námi?
Nové staršovstvo
Slova, slova, slova XII
Tip na malý letní výlet
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).