Vinohradský sbor ČCE

Vinohrady a Žižkov – nová města za východní pražskou hradbou

Pozvání na výstavu

Kdy a kde?

Výstava se koná od středy 10. října 2012 do neděle 5. května 2013 a můžete ji navštívit v Muzeu hlavního města Prahy denně kromě pondělí od 9:00 do 18:00 hodin.

Vinohrady – dobrá čtvrť pro dobré bydlení

foto: vinohrady

Při procházce výstavou budeme putovat od dob dávných ke vzniku samostatných Vinohrad. Od středověku po polovinu 19. století se za východní pražskou hradbou na jih od vrchu Vítkova rozprostírala volná plocha se sporým osídlením, využívaná k vinařství a zemědělství. V druhé polovině 19. století nastala razantní změna a my můžeme sledovat vznik a rozvoj noblesní pražské čtvrti – od bouřlivé expanze města, související s bořením pražského opevnění, až ke vzniku pevně strukturované pražské čtvrti.

Žižkov – svéráz pavlačí a strmých ulic

foto: zizkov

Výstava Žižkov nabízí pohled na tuto neobyčejnou pražskou čtvrť. Návštěvník pomyslně vstupuje do žižkovských ulic či na pavlač činžovního domu, aby se zde seznámil s proměnami Žižkova v prostoru i čase: od sídla s několika desítkami obyvatel v polovině 19. století až k hrdému samostatnému městu s více než šesti desítkami tisíc obyvatel na sklonku 19. století, jež se roku 1922 stalo součástí Velké Prahy. Jádro výstavy je postaveno na fotografickém materiálu, množství pohlednic ze sbírek muzejních i soukromých, předmětech denní potřeby, stejně jako dochovaných výrobcích žižkovských řemeslníků.

Barbora Uličná

Zdroj: Městská knihovna, Muzeum hl. m. Prahy

číslo 130, říjen 2012
předchozí   další

Obsah

Kázání
Máme ve sboru teplo?
Tajemství Únětického potoka
Provence a Kmotrovství
Spolek přátel krásné literatury a bramborových koláčů
Divoká stvoření jižních krajin
Program nedělní školy v říjnu 2012
Vinohrady a Žižkov
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).