Vinohradský sbor ČCE

Staršovstvo na své poslední schůzi 11. října 2012 mimo jiné:

  • podpořilo návrh změn Církevního zřízení ohledně sjednocení volebního období kandidátů do sborových orgánů tak, jak jsou tyto změny předloženy, a doporučuje je ke schválení 3. zasedání 33. synodu,
  • projednalo přípravu na vizitační návštěvu bratra seniora Mazura, která proběhne během října,
  • schválilo program sborové neděle 13.10.2012 a usneslo, že výnos chrámové sbírky bude poskytnut darem sdružení Tosara zabývajícímu se aktivizací dětí ze sociálně vyloučených rodin a lokalit,
  • z projednaných hospodářských záležitostí vybráno: projednalo stav uvolňujících se bytových jednotek ve sborovém domě a nutné náklady na rekonstrukce před jejich dalším pronajmutím, bylo seznámeno se stavem sborového hospodaření, schválilo sjednocení honorování organizačních a úklidových úkonů konaných ve prospěch sboru, projednalo žádosti o využití varhan ke studijním účelům,
  • v souvislosti s plánovanou renovací sborových prostor v 1. patře se usneslo na vzniku tzv. „sálové komise“ – komise pro úpravu sborových prostor a jmenuje do ní následující členy sboru: Blanka Uličná, Monika Chábová, Jiří Svoboda, Mikuláš Vymětal, Marta Kadlecová, Adéla Popelářová, Ester Čašková, Jarmila Raisová, Pavel Coufal,
  • vyhlašuje archovou sbírku v souvislosti s dny Bible od 14.10.2012 do 11.11.2012,
  • schválilo statut Sociálního fondu Křesťanské služby Vinohradského sboru a zvolilo členy rady tohoto fondu: s.f. Ester Čašková, Jarmila Raisová, Barbora Čašková, Jana Fučikovská, Monika Chábová, Marta Kadlecová, Jitka Krupičková, Jana Melicharová, Eva Svobodová, Helena Wernischová,
  • deklarovalo možnost využívání sborových prostor (sálu v prvním patře) členy sboru pro rodinná setkání a příležitosti (např. narozeniny dětí, rodinná, svatební, pohřební setkání), přičemž má za to, že členové sboru jsou srozuměni s tím, že existují náklady na otop, úklid a údržbu těchto prostor, jejichž výši lze zjistit u br. Coufala, či je možno je snížit náležitým úklidem vlastním.
  • staršovstvo rozhodlo o svolání mimořádného sborového shromáždění za účelem projednání upraveného rozpočtu ve smyslu čl. 6, odst 7 ŘHC na 11.11.2012 po bohoslužbách, jelikož je nutné schválit uvolnění financí nad rámec plánovaného rozpočtu

Dan Popelář

číslo 130, říjen 2012
předchozí   další

Obsah

Kázání
Máme ve sboru teplo?
Tajemství Únětického potoka
Provence a Kmotrovství
Spolek přátel krásné literatury a bramborových koláčů
Divoká stvoření jižních krajin
Program nedělní školy v říjnu 2012
Vinohrady a Žižkov
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).