Vinohradský sbor ČCE

Co skrývají Osobní knihovny?

Do sborové knihovny nám přibyly nedávno dvě nové knížky z jedné knižní řady, která byla započata v loňském roce. Jde o tituly Osobní knihovna Karla Čapka a Osobní knihovna Jaroslava Ježka (Vydavatelství VŠCHT). V obou případech jde skutečně o autentický soupis osobních knihoven daných osobností. Knihovny zůstaly zachovány ve zcela původním stavu a na svých původních místech (ve vile bratří Čapků, kde dnes bydlí další generace rodiny Scheinpflugů, resp. v Ježkově Modrém pokoji, kde bydlel až do odchodu do Ameriky před válkou). Jsou tak veřejnosti v podstatě nepřístupné dosud.

Neřekli byste, co všecko může osobní knihovna o svém vlastníkovi vypovědět a co odhalili autoři těchto zajímavě pojatých knižních titulů. Dávají možnost každému, kdo čte oblíbeného spisovatele Karla Čapka, aby poznal, co on sám četl – respektive co měl ve své knihovně, kde si co v knížce podtrhl, zatrhl, udělal poznámku na okraji stránky nebo výpisek na lístek papíru. Vše to, co ho při četbě zajímalo, zkrátka jak pracoval s knihou. Otvírá to jeden z pohledů do sféry spisovatelových zájmů. Významným svědectvím není jen to, co do textu knihy přičinil, ale i to, že v některém z brožovaných svazků zůstaly archy nerozřezány a tudíž jeho stránky nikdy neotevřel a vlastně nečetl.

Na samostatnou studii by vydalo, co a jak Čapkovi ručně zapsali autoři či překladatelé knih ve věnováních. Dokumentují vztahy mnoha domácích i zahraničních spisovatelů a zároveň čtenářů k Čapkovi i jeho dílu; vytušíte i zjevnou snahu, aby si jejich práce povšiml, popřípadě o ní poreferoval v novinách. Hodně prozrazují z Čapkova soukromí také dokumenty, jimiž si, jak tomu u čtenářů bývá, zakládal stránky. Najdou se tu dopisy, pohlednice, složenky i vizitky. Editoři je nápaditě zpřístupňují v obrazových přílohách, čímž neobyčejně zpestřili četbu. Vhodně také při jednotlivých položkách katalogu ocitovali, co o daném díle tehdy Čapek zveřejnil v recenzi či v referátech.

Některé z knih mají razítko MUDr. Antonína Čapka, spisovatelova otce, což dosvědčuje, že starší časovou vrstvu této knihovny tvoří zděděný soubor. Stejně tak jsou tu svazky s věnováním Olze Scheinpflugové, manželce Karla Čapka, nebo tchánovi Karlu Scheinpflugovi, a také knihy s věnováním oběma bratrům Čapkům, Karlu i Josefovi. Kniha o osobní knihovně Karla Čapka prozrazuje zájmy pilného studenta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, autora doktorské dizertace z filozofie tamtéž, redaktora Národních a Lidových novin, dramaturga pražského Divadla na Vinohradech, spisovatele a zahrádkáře, všestranně angažovaného intelektuála a scestovalého člověka, který se vždy důkladně připravoval na to, o čem psal a co tvořil.

Obdobně o svém původním majiteli vypovídá titul Osobní knihovna Jaroslava Ježka. Je trochu útlejší, ale jeho obsahem je i množství hudebního materiálu i s osobně vepsanými úpravami partitur tohoto úžasného autora. Ty přímo lákají k přehrání a odhalování odlišností od tištěné verze a třeba i z hudebních nahrávek známé podoby.

Autoři, kteří katalogy uvedených knihoven sestavili, jsou již ve finále s přípravou Osobní knihovny akademika prof. Jaroslava Heyrovského (první český držitel Nobelovy ceny) a pracují na dalších (Mikoláš Aleš, Emil Zátopek, Rudolf Deyl atd.). Je s podivem, kolik kompletních knihoven známých osobností se zachovalo, byť v soukromém vlastnictví, a tedy veřejnosti nepřístupné. A to by právě měla zmapovat knižní edice Osobní knihovny, na níž mám tu čest se také autorsky podílet hlavně fotografiemi, některými rozhovory s dědici a grafickou úpravou.

Miloš Lešikar

číslo 134, únor 2013
předchozí   další

Obsah

Kdo chce dál
Z přímluvných modliteb
Mekane Yesus
Co mě zaujalo
Výstava o Přemyslu Pitterovi
Sám proti zlu
Konfirmace III.
Jeden Pán, jedna víra, jeden křest
Výstava Monarchie v Národním muzeu
Co skrývají Osobní knihovny?
Orlovy 2013
Nedělní škola
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).