Vinohradský sbor ČCE

Co mě zaujalo

Ve výkladu knihy Soudců od Jiřího Beneše (V moci Slova) jsem narazila na tento verš (3,31): Po něm byl Šamgar, syn Anatův. Pobil Pelištejce, šest set mužů, bodcem na pohánění dobytka. Tak i on vysvobodil Izraele.

Soudcové nebyli válečníci, vysvobozovali Boží lid zvláštními metodami a prostředky naprosto nevhodnými k vedení boje (Samson pobíjel Pelištejce oslí čelistí, Gedeon rozprášil Midjánce díky zmatku způsobenému troubením a rozbitím džbánů se skrytými pochodněmi). Však také v těch dobách nešlo o obyčejnou válku, ale o Hospodinův náboženský zápas, ve kterém bylo o výsledku dopředu rozhodnuto. Zvolené zbraně nebo způsob boje pak jen demonstrovaly zesměšnění protivníka, pohrdání jím tak, aby se ho už nikdo nebál.

S Pelištejci se zachází jako s dobytkem – to je zvěst této kratičké zprávy o Šamgarovi. Nejsou pro Boží lid rovnocennými partnery, ani bojovými partnery. Je možné je vyšťouchat tak, jak bývá šťouchán dobytek. Pro Hospodinovo jednání není zapotřebí naše síla. Jak tedy dochází k záchraně? Dá se říci, že my působíme jen jako zjevovatelé toho, co už Hospodin udělal. A netýká se to určitě jen starozákonních svědků.

Ester Čašková

číslo 134, únor 2013
předchozí   další

Obsah

Kdo chce dál
Z přímluvných modliteb
Mekane Yesus
Co mě zaujalo
Výstava o Přemyslu Pitterovi
Sám proti zlu
Konfirmace III.
Jeden Pán, jedna víra, jeden křest
Výstava Monarchie v Národním muzeu
Co skrývají Osobní knihovny?
Orlovy 2013
Nedělní škola
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).