Vinohradský sbor ČCE

Konfirmace III.

16. června 1946


pan farář Bedřich Jerie
pan vikář Zdeněk Jokl
foto: konfi

Konfirmováno nás bylo celkem 38 konfirmandů – 22 dívek a 16 chlapců. Konfirmační cvičení začalo v září a trvalo do června, podle příručky p. faráře Jerieho „Z pramenů života“. Z této příručky jsme byli během konfirmace zkoušeni před celým sborem. Součástí konfirmace byla Večeře Páně, k níž jsme poprvé přistupovali. Při této příležitosti jsme sami zpívali píseň č. 391 „Skálo klaná pro můj hřích“, první až třetí verš, ze zpěvníku ČCE vydaného roku 1946 (v nynějším zpěvníku má píseň číslo 505). Z dívek jsme byly čtyři z Vršovic. Celé konfirmaci byl přítomen pan učitel Jaroslav Pšenička (otec sestry Jasny Krupičkové a děd Filipa), který nás učil na Měšťanské škole ve Vršovicích dějepis. Ke každému z nás promluvil pan farář Jerie veršíkem z Bible a podaroval nás knihou s náboženskou tématikou, věnovanou ke dni konfirmace staršovstvem a podepsanou bratrem farářem.

(ze vzpomínek sestry M. Vedralové)

číslo 134, únor 2013
předchozí   další

Obsah

Kdo chce dál
Z přímluvných modliteb
Mekane Yesus
Co mě zaujalo
Výstava o Přemyslu Pitterovi
Sám proti zlu
Konfirmace III.
Jeden Pán, jedna víra, jeden křest
Výstava Monarchie v Národním muzeu
Co skrývají Osobní knihovny?
Orlovy 2013
Nedělní škola
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).