Vinohradský sbor ČCE

Orlovy 2013

Letošní letní pobyt táborového typu se bude opět konat v Orlovech od 18.8. do 25.8.2013. Maximální kapacita s ohledem na možnosti tábořiště je stanovena na 55 účastníků. Staršovstvo stanovilo následující pravidla pro přihlašování: Přijímání přihlášek bude rozděleno do dvou etap – do konce března se přijímají přihlášky pouze od členů sboru a od dubna mohou podávat přihlášky i nečlenové sboru. Přihlášky budou přijímány do naplnění celkového počtu 55 účastníků, v případě potřeby bude sestaven seznam náhradníků. Je třeba, aby přihlášení účastníci složili do konce dubna zálohu ve výši 1000 Kč, za dítě 500 Kč.

Za děti, které jsou na táboře s rodiči, zodpovídají rodiče. Děti bez rodičů musí mít na starost konkrétní (předem určený) dospělý. Je možné, aby si „sborová“ rodina přibrala další dítě, které nemusí být členem sboru.

Přihlášky přijímá a eviduje sborová sestra Jarmila Raisová. Pokud by nastaly během přihlašování na tábor nejasnosti, rozhodující slovo má hlavní vedoucí tábora, jíž je Zdena Novotná.

číslo 134, únor 2013
předchozí   další

Obsah

Kdo chce dál
Z přímluvných modliteb
Mekane Yesus
Co mě zaujalo
Výstava o Přemyslu Pitterovi
Sám proti zlu
Konfirmace III.
Jeden Pán, jedna víra, jeden křest
Výstava Monarchie v Národním muzeu
Co skrývají Osobní knihovny?
Orlovy 2013
Nedělní škola
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).