Vinohradský sbor ČCE

Zemřel bratr Vilém Grygar (*11.4.1932 + 18.8.2014)

Vídali jsme ho pravidelně na nedělních bohoslužbách. Od dubna 2014 většinou se slzami v očích, protože jeho manželka Libuše, se kterou prožil 52 let, o Velikonocích zemřela. V pondělí 18. srpna jel bratr Grygar se synem vyřizovat na pohřební službu místo pro uložení její urny a na cestě dostal infarkt. Zemřel v sanitce. Člověka zaskočí fakt, jak jsme zranitelní. Jak rychle může smrt přijít a nic s tím nenaděláme. Bratr Grygar sám s tím možná trochu počítal, poslední dobou mu prý nebylo dobře, těžko dýchal a bez jeho ženy mu nebylo dobře ani na duši.

foto: grygar

Bratra Grygara i jeho ženu provázela celý život víra, četba bible a vědomí, že patří do české církve. Oba patřili k evangelíkům, kteří žili kvůli své víře v emigraci. Vilém Grygar se narodil v Polsku, ve Faustinově v roce 1932. Po válce, když mu bylo 14, se rodina s třemi syny přestěhovala do Čech a usadila se v Pytlově u Černošína, kam chodil Vilém do školy. Byl by býval rád šel studovat na lesnickou školu, ale nevzali ho. Jako syn hospodáře zažíval různá omezení. A tak začal po vojně pracovat na dráze. Vyučil se v Plzni a o údržbu kolejí se staral celý život. A rodina samozřejmě všude jezdila vlakem. K hospodaření ho to ale pořád táhlo, na chalupě v Pytlově se věnoval s velkou chutí zahrádce a když mohl, chodil do lesa na houby.

Velkou část života věnoval tomu, aby rodina měla kde bydlet. Ze začátku to bylo na Vinohradech, kam se jeho bratr přiženil, a proto také začali Grygarovi chodit do vinohradského sboru. Tady byl nějaký čas bratr Grygar také ve staršovstvu. Pak se podařilo koupit parcelu, a tak stavěli a stěhovali se, bydleli společně s prarodiči a bratrem, všelijak se v bydlení střídali a trápili se s nájemníky. V tom všem se projevovala jeho houževnatost až tvrdohlavost.

Radost měl ze bratr Grygar ze svých dvou vnuček. Jako správný dědeček je před lety vodíval do školky a ze školky a s manželkou se o ně starali přes léto na chalupě.

S přibývajícími lety přišly ovšem zdravotní problémy. Bratr Grygar se zodpovědně několik let staral o manželku, která jezdila 3x týdně na dialýzu, doma vařil a vlastně dělal hospodyni. Ale sám měl také problémy se srdcem, prodělal těžkou operaci a před dvěma lety dostal kardiostimulátor. Je to těžké, když člověk nemůže dýchat. Připomíná se mu tím také to, že dech a ducha dostáváme jak o dar života od Boha. A žalmista také ví, že když Bůh odejme dech, člověk se navrací v prach.

S bratrem Grygarem jsme se rozloučili ve strašnickém krematoriu v pátek 22. srpna 2014. Jeho synové, Vladislav a Pavel, vybrali tatínkovi na parte verš z 32. žalmu, který je plný důvěry a naděje: " Toho, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. (Ž 32,10b–11).

Ester Čašková

číslo 149, září 2014
předchozí   další

Obsah

Boží slovo se nevrací prázdné
Otevřenost může církev spíše posílit
Dovolená v Jiřetíně
Zemřel bratr Vilém Grygar
Jan Hus dosud aktuální
Ptenský Dvorek – tábor 2014
Zveme vás na setkávání ve sboru
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).