Vinohradský sbor ČCE

ZVEME VÁS NA SETKÁVÁNÍ VE SBORU

Se začátkem školního roku se rozbíhají pravidelné aktivity také ve sboru. Každou neděli jsou bohoslužby v 9.30, od září v nově vymalovaném kostele. Uvažujeme také o možnosti večerních bohoslužeb jednou za měsíc pro ty, kdo z různých důvodů dopoledne nemohou.

V pondělí se bude konat vyučování náboženství pro děti 1. stupně v ZŠ Sázavská, v čase 15–15.45 hodin. Letos ho povede s. farářka.

V pondělí od 18 hodin se bude zase scházet mládež.

V pondělí večer bude možnost setkání při modlitbách, zatím jednou za měsíc. Začátek modlitebních večerů je 15. září 2014 od 19 hodin.

Setkávání dětí bude bývat opět ve středu. Předškoláci budou mít své schůzky od 15.30 do 16 se sborovou sestrou Jarmilou Raisovou, prvňáci pak od 16 do 17 také s Jarmilou, a od 16 do 17 se budou zase scházet konfirmandi se s.farářkou.

Starší věkem – senioři – se budou scházet zase jako obvykle v úterý od 14.30. Začneme 16. září 2014.

Úterní podvečer je jednou za měsíc věnován schůzkám Křesťanské služby. Kdo byste se chtěli podílet na těch praktických úkolech ve sboru, přijďte! Začínáme 2. září v 16.30.

Na ekumenickou biblickou hodinu s výkladem prof. Pavla Filipiho jste zváni každé třetí úterý v měsíci od 19 hodin, poprvé po prázdninách 21. října v 19 hodin.

Staršovstvo má své pravidelné schůze každý druhý čtvrtek v měsíci.

Třetí neděli v měsíci je při bohoslužbách vysluhována Večeře Páně, v září to bude 21.9.2014.

Biblická hodina v rodinách se bude konat většinou poslední týden v měsíci – ve čtvrtek od 19 nebo 19.30 hodin podle domluvy. První setkání je 25. září 2014.

Přicházejí noví zájemci o křest a křesťanskou výchovu, a tak od 7. října začíná opět kurz Základy křesťanské víry. Jde o 6–ti týdenní setkání každé úterý večer od 19 hodin, kde probíráme ta opravdu základní témata (Je všechno v bibli pravda? Co je spasení? Šlo by to bez církve? Pokušení, hřích a odpuštění, Odkud je zlo? Křesťanský styl života). Samozřejmě můžete přijít i vy, kteří už nejste začátečníci. Budu moc ráda, když se ti noví zájemci setkají s lidmi se sboru.

19. října 2014 bude při bohoslužbách slavnostně ordinován ke službě slova a svátostí náš presbyter b. Aleš Laichter. Kázat bude při té příležitosti synodní senior Joel Ruml.

Advent letos začíná už 30. listopadu. Ještě před tím, o církevním Silvestru – tedy 23. listopadu – bychom mohli udělat sborovou oslavu všech křtin a nových členů sboru v letošním roce.

Nabídka je pestrá, věřím, že si vyberete. Těším se na setkávání!

Ester Čašková, farářka

číslo 149, září 2014
předchozí   další

Obsah

Boží slovo se nevrací prázdné
Otevřenost může církev spíše posílit
Dovolená v Jiřetíně
Zemřel bratr Vilém Grygar
Jan Hus dosud aktuální
Ptenský Dvorek – tábor 2014
Zveme vás na setkávání ve sboru
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).