Vinohradský sbor ČCE

Pozdrav

Ahoj, milí na Vinohradech, dovolím si Vás všechny srdečně pozdravit z mého nového sboru – Sboru Jednoty bratrské – Ochranovský seniorát.

V adventním období budeme žít v některých věcech velmi podobně jako vy, budeme se scházet k všem pravidelným setkáním – bohoslužby, biblické hodiny (nevím o tom, že by tato shromáždění měla být zaměřena speciálně k tomuto období), náboženství dětí, třicátníci. Sestra kazatelka se ale postará i o ty, kdo se už nemůžou zúčastnit pravidelných shromáždění a bude jim postupně přímo u nich doma vysluhovat v průběhu adventu svátost Večeře Páně. Pro děti a pro starší členy sboru budeme chystat balíčky pro potěšení. Krom tohoto všeho, velmi podobného jako v Korunní, připravujeme zvláštní akce – v první adventní neděli odpoledne jedeme podpořit naši bývalou vikářku Petru Náhlovskou, zúčastníme se její instalace do sboru v Č. Lípě. Na čtvrtek 3. 12. v 19 hodin připravujeme další z řady benefičních koncertů ve prospěch PROJEKTU OŽIVENÍ MILÍČOVY KAPLE – tentokrát nám své prostory laskavě poskytl sbor Církve československé husitské v Nuslích. Tímto si dovoluji Vás na koncert srdečně pozvat, zpěvačka a kytaristka Eva Henychová na svých koncertech oslovuje publikum všeho věku, ale především lidi přemýšlivé, tázající se a hledající.

Na 20. 12. chystáme vánoční hru s dětmi i dospělými, opět podobně jako na Vinohradech. V podvečer stejného dne se letos už podruhé sejdeme ke společnému zpívání adventních a vánočních písní s obyvateli Malešic a i ostatními příchozími přímo v malešické Milíčově kapli. Kaple osvětlená spoustou svíček a plná dětí, dospělých a hudby má krásnou atmosféru. Mezitím budeme asi nadále obíhat úřady, jednat se sousedy Milíčovy kaple, doplňovat projekt, prostě vše hrnout k tomu, abychom mohli v březnu začít stavět přístavbu ke kostelíku v Malešicích (na tomto místě bych ráda poděkovala za dary, které jste nám věnovali v rámci sbírky HDL JJ – Hlavního daru lásky Jeronýmovy jednoty).

Toto jsou vnější znaky období čekání na vánoční svátky. To podstatné budeme s radostí očekávat v kázáních naší farářky Evy Šormové a ve svých srdcích.

Ještě jednou, moc zdravím na Vinohrady a přeju požehnané adventní období.

Zuzana Bruknerová

číslo 161, listopad 2015
předchozí   další

Obsah

Adventní úvodník
Z přímluvných modliteb
Prohlášení synodu ČCE k současné situaci
Pozdrav z Ochranovského sboru
Mé nejstarší vzpomínky na Jana Karafiáta II.
Konvent Pražského seniorátu
Tržíkový obdarovaný
Změna sborového účtu
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).