Vinohradský sbor ČCE

„Tržíkový obdarovaný“

foto: trh

Jako každý rok, i letos se bude konat vinohradský adventní tržík. Druhou adventní neděli se můžeme těšit na výrobky několika neziskových organizací. Zvláštní pozornost bude věnována středisku Víteček.

Jedná se o nestátní neziskovou organizaci. Středisko Víteček je zařízení občanského sdružení 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR. Posláním střediska je poskytovat pomoc dětem i dospělým s postižením tak, aby mohli žít šťastný, naplněný a aktivní život uprostřed společnosti druhých lidí a nemuseli být odloučeni od své rodiny. Činnost střediska by bez podpory jednotlivých lidí, organizací a institucí nebyla možná.

V rámci činnosti střediska Víteček jsou poskytovány dvě sociální služby, a sice denní stacionář a sociálně terapeutické dílny. Sociální služby doplňují různé další aktivity pro děti a dospělé s postižením. Jedná se např. o odlehčovací pobyty, integraci dětí při běžných volnočasových aktivitách a podobně.

Denní stacionář poskytuje lidem s postižením individuální péči, se zvláštním zřetelem na děti s těžkými kombinovaným postižením, komplikovaným zdravotním stavem a autismem. Posláním této služby je pomoci lidem s postižením žít šťastný, vyrovnaný a plnohodnotný život v rodině.

Sociálně terapeutické dílny poskytují svou službu taktéž lidem se zdravotním postižením. Prostřednictvím této služby chtějí pracovníci střediska Víteček pomoci lidem se zdravotním postižením s aktivním zapojením do produktivní činnosti, podobně jako jsou zapojeni jejich vrstevníci z běžné populace, a naučit je samostatnosti.

Obě služby, denní stacionář i sociálně terapeutické dílny, jsou uživatelům k dispozici každý všední den.

Velmi důležitou součástí těchto ambulantních služeb je každodenní svoz a rozvoz uživatelů služeb do střediska a zpět domů, bez něhož by s ohledem na venkovský charakter regionu většina uživatelů služby nemohla využívat.

6.12.2015 přijďte spolu s námi podpořit činnost střediska Víteček i dalších neziskových organizací, které budou na našem vinohradském adventním tržíčku nabízet své výrobky. Těšíme se na Vás!

Dle zdroje http://www.ph15rr.cz/index.php/socialni-sluzby sepsala

Monika Chábová

číslo 161, listopad 2015
předchozí   další

Obsah

Adventní úvodník
Z přímluvných modliteb
Prohlášení synodu ČCE k současné situaci
Pozdrav z Ochranovského sboru
Mé nejstarší vzpomínky na Jana Karafiáta II.
Konvent Pražského seniorátu
Tržíkový obdarovaný
Změna sborového účtu
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).