Vinohradský sbor ČCE

ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ podle Desatera

Jako evangelíci máme vůči zpovědi a zpovídání výhrady. Ale možná nevíte, že zpověď v protestantských církvích nebyla nikdy zrušena. Jen se nepraktikuje.

Zamýšlet se nad svou vírou a svými vinami je ovšem potřeba a my to děláme každou neděli na začátku bohoslužeb. Tehdy jsou ovšem otázky formulovány velmi obecně, protože mají oslovit všechny účastníky. A tak jsem na požádání jedné sestry ze sboru připravila otázky konkrétní, které mohou (nejen v postním období) přispět k tomu, abychom k Večeři Páně přistupovali s vědomím, že hřích se nás opravdu týká, protože si nemůžeme jednoduše odškrtnout, že jsem „nezabil“, „nesesmilnil“, „nepokradl“… Hřích je něco mnohem subtilnějšího, jemnějšího a možná zákeřnějšího, než si myslíme. A tak čtěte a přemýšlejte.

Ester Čašková

1. Já jsem Hospodin Bůh tvůj. Nebudeš míti Bohů jiných přede mnou.
Já, který tě zachraňuji, jsem tvůj Bůh.

Co mi brání v živém vztahu k Bohu? Na čem mám tendenci ustrnout? V čem mám pocit, že „mám splněno“?

Kolem čeho se točí moje myšlenky? Co mě nejvíc zaměstnává? (Je to Bůh a jeho vůle v mém životě nebo je to moje rodina, moje zdraví, množství peněz, bydlení…)? Na kom, na čem mi nejvíc záleží? Nejsem na tom závislý? Oč především mi v životě jde?

2. Nebudeš se jim klaněti ani jich ctíti. 3. Nevezmeš jméno Hospodina Boha svého nadarmo.
Nedám se vtěsnat do tvých představ ani zneužít ke tvým cílům.

Jaký význam má Boží jméno v mé řeči? Kdy a jak ho užívám? Kleju? Vyslovuji ho bezmyšlenkovitě? Nechci modlitbou na Boha vykonávat nátlak, aby splnil mé přání?

Důvěřuji Bohu, i když mu nerozumím? Nehledám jistotu pro svůj život v něčem jiném nebo v někom jiném?

4. Pomni na den sobotní, abys jej světil.
Nedovolím ti na mne zapomenout.

Jak vypadá můj volný čas? Nejsem otrokem své práce? Umím odpočívat? Mám čas na modlitbu a čtení Bible? Na setkání s Bohem? Nechám se ohlušit a zdeprimovat tím, co mi servíruje televize a reklama, nebo mám také klid na přemýšlení o sobě i o druhých a o smyslu života?

5. Cti otce svého i matku svou.
Nenechám tvé rodiče bez ochrany.

Trávím se svými rodiči dost času? Prokazuji jim lásku a péči ve stáří? Odpustil jsem jim to, co ve výchově nezvládli?

Jsem otcem – či matkou, kteří jsou hodni toho jména? Chráním svoje děti? Trávím s nimi dost času při hraní, slavení, mazlení? Dodržuji důsledně hranice, které každé dítě potřebuje?

Nejsem matkou, která své dítě dusí láskou? Jsem trpělivá? Mám některé dítě radši a protěžuji je? Vychovávám děti k samostatnosti? Nejsem vědomě jejich služka?

6. Nezabiješ.
Život je vzácný a já, Hospodin, ho chráním.

Vím, že nemusím o své místo na slunci bojovat, protože jsem milované Boží dítě? Vnímám ostatní lidi jako bližní nebo jako konkurenty?

Je někdo, koho odmítám? Komu nechci odpustit? Koho jsem vědomě zranil? Komu jsem odmítl pomoc? Komu se vyhýbám? Koho stále kritizuji nebo ponižuji ironickými slovy?

Nemanipuluji druhými lidmi? Nevyužívám je? Respektuji jiné názory?

Jak se chovám za volantem jako řidič?

Jaký mám postoj k potratům a k eutanazii?

7. Nesesmilníš.
Láska je jedinečná a já jí žehnám.

Jak se jako manžel starám o svou ženu? Může se u mě cítit v bezpečí? Nenechám se obsluhovat jako paša? Nevyužívám svou ženu – svého muže? Snažím se být mu pomocí? Přijímám ho i s jeho nedostatky a omezeními?

Nevytýkám pořád něco svému muži? Může se těšit domů?

Jsem ochoten partnerovi stále odpouštět? Nepředhazuji mu staré chyby stále znovu? Neponižuji ho na veřejnosti?

Jak jednám se zástupci druhého pohlaví, kteří mi připadají atraktivní?

Mohl by to můj partner prožívat se mnou, aniž by byl zraněn?

Dráždím svým vystupováním? Upozorňuji na sebe vyzývavým oblečením?

8. Nebudeš krást, vždyť máš dost.

Jaký mám vztah k majetku? Vyjdu s penězi? Bojím se budoucnosti? Stresuje mě můj plat? Zatajil jsem daně? Vrátil jsem vypůjčené věci? Jezdím na černo? Nahlásil jsem lehké poškození cizího auta?

Mám v úctě duchovní vlastnictví nebo zadarmo kopíruji?

9. Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.
Nebudeš ubližovat druhému člověku lží.

Je někdo, koho jsem pomluvil? Koho jsem podvedl? Kdy jsem neřekl celou pravdu? Čí svěřené tajemství jsem prozradil? Kdy jsem se choval neupřímně? Kdy přeháním, protože chci vypadat zajímavě?

10. Nepožádáš domu bližního svého ani cožkoliv jest jeho.
Nebudeš si ubližovat závistí.

S kým se pořád srovnávám ve vzhledu, v nadání, v úspěšnosti, v majetku, ve vzdělání? Kdo mě štve a proč?

CO NÁS OHROŽUJE?

Lenost, pohodlnost, lakota, utrácení, nesvědomitost, nedůslednost, odkládání úkolů, nepořádnost. Zlost, umíněnost, pýcha, sobectví, škodolibost, pohrdání, nedostatek sebekontroly (v řeči, v jídle, v konzumaci televize–počítače). Nevděčnost, skepse, rezignace, sebelítost. A možná doplníte další…

číslo 174, březen 2017
předchozí   další

Obsah

Zpytování svědomí podle Desatera
Z přímluvných modliteb
Můj život IX. 1965–1980
Tripolis v roce 2016
Výlet na hrad Oybin a Herrnhut
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2024
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).