Vinohradský sbor ČCE

Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru

Mír i láska budiž se všemi námi.

Pane, za všechny zotročené ďáblem jsi položil svůj život a nikdo Ti není tak vzdálen, aby ses nad ním neslitoval. V tom je naše naděje. Ty víš, jak nám na nich záleží. Snažíme se je nalézt, ale nedokážeme je navrátit. Pane, prosíme o posílení v našem snažení.

Povzbuzeni Tvým evangeliem Ti předkládáme: Vysvoboď ty, kdo jsou posedlí touhou po moci a bohatství; kdo jsou ovládáni alkoholem a drogami; kdo jsou v zajetí duševních chorob; kdo jsou hnáni k sebevraždě. Pane, smiluj se nad nimi.

Prosíme za naše i světové politiky. Dávej jim zřetelně znát, kde jsou ty opravdové hodnoty, třeba kdy začít a kdy skončit ? třeba ještě se ctí. Prosíme za média a za ty, kteří podléhají jejich záměrným dezinformacím. Dej, ať dokážeme rozpoznat ta, která hledají reálný obraz.

Pane, prosíme, dej, ať nadále nacházíme útěchu v Tvém Slovu a oporu v nesnázích ve svých rodinách, mezi našimi blízkými. Prosíme za vážně nemocné, včetně dětí, za seniory, za zraněné, trvale upoutané na lůžku, za bratry a sestry, kteří se už nedostanou do společenství sboru …

Prosíme za Tvou církev, za náš sbor: abychom měli dost trpělivé lásky pro všechny ztracené a odcizené; abychom očekávali víru tam, kde dlouho narážíme jen na lhostejnost a odmítání.

Přijmi nás, prosíme, když Ti v tiché modlitbě předkládáme starosti našich srdcí.

Pane, Tvá oběť je chlebem života, zdrojem svobody a pokoje pro všechny. Dej, ať oslavují všechny národy.

Amen

číslo 174, březen 2017
předchozí   další

Obsah

Zpytování svědomí podle Desatera
Z přímluvných modliteb
Můj život IX. 1965–1980
Tripolis v roce 2016
Výlet na hrad Oybin a Herrnhut
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).