Vinohradský sbor ČCE

Jednodenní výlet na hrad Oybin a Herrnhut

v sobotu 24. června 2017

foto: herrnhut

Navštívíme velkolepou klášterní a hradní zříceninu Oybin (česky Ojvín), který leží kousek za hranicemi. Hrad dříve náležel k Českému království. Pod hradem si můžeme prohlédnout barokní evangelický kostelík, který je doslova „přilepený“ na skále a je krásně vyzdoben. Poté popojedeme asi 25 km do městečka Herrnhut, česky Ochranov (v překladu Pod ochranou Páně), založeného roku 1722 na pozemku hraběte Zinzendorfa z iniciativy moravského tesaře Davida. Ten se domluvil s hrabětem, že se na jeho panství mohou usadit pronásledované protestantské rodiny z Moravy. Čeká nás komentovaná prohlídka města a hřbitova. Zájemci mohou navštívit muzeum.

Předpokládaná cena za dopravu autobusem, na jednu osobu činí cca 300 Kč (bude upřesněno, až bude znám počet účastníků), a minimálně 10 EUR na vstupné.

Zájemci nechť se přihlásí u sborové sestry co nejdříve, nejpozději do 14. května. Podrobnější informace budou následovat.

Jarmila Raisová

číslo 174, březen 2017
předchozí   další

Obsah

Zpytování svědomí podle Desatera
Z přímluvných modliteb
Můj život IX. 1965–1980
Tripolis v roce 2016
Výlet na hrad Oybin a Herrnhut
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).