Vinohradský sbor ČCE

Tripolis v roce 2016 – činnost a přínosy

Projekt Tripolis v roce 2016 pokračoval v dříve nastaveném kurzu. Když jsem se v tomto roce do projektu zapojila, byla situace taková, že velmi dobře fungovala spolupráce se sbory v Marburgu. Bohužel ze strany iniciátora, tj. protestantské církve v Curychu, byla spolupráce omezená a curyšské sbory nebyly příliš zapojeny.

V květnu jsme navštívili Curych, kde se nám dostalo velmi vlídného a velkorysého přijetí. Bylo nám také objasněno, proč zatím nedošlo k většímu zapojení curyšských sborů do projektu. Na vině byly poměrně náročné strukturální změny uvnitř jejich církve. Nakonec se však našly sbory, které se chtějí projektu aktivně účastnit, a výsledkem celé návštěvy bylo hlavně to, že všechny tři strany chtějí v projektu dále pokračovat.

V Curychu jsme měli možnost seznámit se jak s protestantskými dějinami jejich církve, tak i s problémy, s nimiž se naši „kolegové“ ve Švýcarsku potýkají. Jejich postavení je velmi odlišné od postavení ČCE v České republice. Jako „státní“ církev jsou mnohem více zakotveni v občanské společnosti a potýkají se s problémem formálně věřících členů.

Bylo velmi zajímavé trochu nahlédnout do toho, jak se s touto situací vyrovnávají a jak se snaží najít správnou cestu mezi snahou být otevření, přístupní a zajímaví pro současného moderního člověka, a zároveň neztratit svou vlastní identitu protestantské církve.

Mnohé přístupy jsem vnímala jako inspirativní, nutno však i dodat, že bohoslužba, které jsme měli možnost se účastnit, byla pro mne možná až moc civilní. Každopádně pokládám za velmi přínosné vnímat, jaká je situace protestantské církve v jiných státech, a tak si například uvědomit, co má člověk na našich bohoslužbách rád, co pokládá za opravdu nosné a čeho je možné se vzdát, příp. to nějak modifikovat, aby to bylo pro současného člověka srozumitelnější.

V rámci pobytu v Curychu jsme byli marburskými sbory pozváni na víkend mezináboženského dialogu. V říjnu loňského roku proběhl tedy víkendový pobyt v Marburgu. V pátek odpoledne jsme navštívili bohoslužbu v místní mešitě, večer pak synagogu. V sobotu ráno jsme byli navštívit místní buddhistické centrum a odpoledne se uskutečnil společný průvod městem na podporu mezináboženského dialogu. V neděli byl pobyt zakončen společnou bohoslužbou, které se účastnili i zástupci muslimské obce, židovské obce a budhisté.

Měli jsme možnost si uvědomit, jak velké rozdíly mezi různými přístupy k duchovnímu životu mezi námi jsou, ale zároveň že nás i spojuje jedno velké téma – že jsme věřícími v nevěřícím světě. Je jasné, že v našich zeměpisných šířkách není zatím především dialog s muslimy úplně aktuální, protože muslimská menšina je v ČR podstatně slabší než v Německu. Je ale i pro nás důležité o mezináboženském dialogu alespoň přemýšlet, a to zvláště s ohledem na současnou nenávistnou atmosféru strachu z muslimské kultury ve společnosti. Určitý strach je jistě pochopitelný. Mám však za to, že bychom se jako křesťané měli tomuto strachu aktivně stavět na odpor (což se, myslím, děje) a snažit se negativní atmosféru ve společnosti zmírňovat právě třeba i mezináboženskými dialogy.

V tomto byl pobyt v Marburgu velmi inspirativní, zvláště pak bych chtěla vyzdvihnout sdělení, kterého se nám dostalo na přednášce o mezináboženské spolupráci. Takovou spolupráci je nutno zakládat na osobních vztazích mezi lidmi, nikoli na snaze najít styčné body různých přístupů k víře.

Průběžně pak probíhají organizační schůzky, a to jak tady v Praze, tak i schůzky všech tří stran (v říjnu v Curychu).

V létě také proběhl společný pobyt mládeže pražských a marburských sborů v Čími, který byl velmi úspěšný a bude se s největší pravděpodobností v tomto roce opakovat.

Michaela Kopecká

číslo 174, březen 2017
předchozí   další

Obsah

Zpytování svědomí podle Desatera
Z přímluvných modliteb
Můj život IX. 1965–1980
Tripolis v roce 2016
Výlet na hrad Oybin a Herrnhut
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).