Vinohradský sbor ČCE

Tábor Orlovy

foto: tabor

Poslední prázdninový týden vyrazily děti na tábor, který probíhal na již osvědčeném místě v Orlovech, poblíž Humpolce. Tábořiště, které sloužilo skautskému hnutí už před více než sto lety, nabízí zázemí v podobě dvou zděných budov a klasický stanový tábor (stany s podsadami) na louce. Většina účastníků byly děti z vinohradského sboru, často i s rodiči, ale jelo s námi i několik „nesborových“ dětí. Poněkud netypickými účastníky tábora byla i dvě morčátka a pejsek Anynka. Věkové složení dětí bylo pestré, pokrylo celou škálu od batolete až po adolescenty. Letos tábor vedla Eliška Orlická, která zároveň zastávala funkci zdravotnice. Naštěstí nemusela řešit žádný úraz ani vážnou nemoc, a mohla se tak plně věnovat táborovému programu. Protože s námi tentokrát nebyl pan farář, duchovní a biblickou část programu měla na starosti sborová sestra Jarmila Raisová a další dospělí účastníci. Tématem byli tentokrát praotcové – tedy Abraham, Izák, Jákob, Josef a Mojžíš. Hodně jsme zpívali a kvalita zpěvu se během tábora postupně zvyšovala; a to i díky skvělému hudebnímu doprovodu (Jana Šarounová – klavír a housle, Jiří Svoboda – banjo; Eliška, Adelaida a další – kytary). Nejoblíbenější písní se ukázala být Návštěva v pekle od Sváti Karáska.

Etapovou hru si tentokrát vzala na starost sborová mládež, takzvaní „magoři“. Přípravě věnovali každou volnou chvilku, a to i části nocí. Děti se octly v rumunských Karpatech, potkávaly se s tajemnými mnichy a domorodými vesničany. Cílem hry bylo dopadení a zneškodnění zlého démona, což se dětem nakonec podařilo. Démon byl v podobě podivné rudé tekutiny vlit do díry a zavalen velkým kamenem.

Do jiných táborových her byly často zapojeny i ty úplně nejmenší děti, o které se jejich starší kamarádi vzorně starali. Větší děti byly rozděleny do tří družstev. Některé hry byly spjaty s biblickým tématem, například pantomimické ztvárnění jednotlivých egyptských ran. V rámci dalších her děti třeba vyhledávaly a poznávaly přírodniny, vařily lektvary z nalezených bylin, bránily stádo nejmenších dětí před lstivými a nebezpečnými lidoopy – Urkany – kteří se je snažili vylákat z bezpečí vesnice a unést. S Filipem vyráběly ze dřeva těžké palice. Táborové kuchyni vládli muži, znamenití kuchaři Pavel Coufal a Petr Uličný. Vařili úžasně a dokonce i pekli! Večery jsme navzdory dlouhotrvajícímu suchu trávili u ohně. Počasí nám opravdu přálo – tedy až na den odjezdu, který byl jako jediný deštivý.

Alena Růžičková

číslo 185, září 2018
předchozí   další

Obsah

Získávejte mi učedníky ve všech národech
Dělat kroky do neznáma
Proč sedávám ve třetí lavici vpravo
Tábor Orlovy
Timothy Snyder, Tyranie
Benefiční koncert
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).