Vinohradský sbor ČCE

Timothy Snyder, Tyranie

Recenze knihy

Mezi lidmi i v církvi se říkává, že politika je špína a slušní lidé s ní nechtějí mít nic společného. Z aktuálního jednání politiků jistě můžeme být znechuceni, ale ať už chceme nebo nechceme, jsme součástí politiky a jak svojí aktivitou, tak svojí nečinností ji spoluutváříme. Odpovědnost, ke které nás víra vede, se týká i této oblasti života. Biblisté by také jistě potvrdili, kolik základních biblických pojmů a vyznání má politické souvislosti.

V nepřehledné politické situaci ovšem bývá obtížné se vyznat a často také podléháme zkratu, jako by se politická angažovanost vyčerpávala jenom v tom, které politické osobnosti či straně fandíme a kterou prosazujeme. Schází obecnější, srozumitelný pohled, který by při tom konkrétně orientoval.

Proto vám chci doporučit knížku, na kterou odkazuje Erik Tabery v publikaci „Opuštěná společnost“. Jedná se o titul „Tyranie“ (podtitul „20 lekcí z 20. století“) od Timothy Snydera. Autor je profesorem historie na Yaleově univerzitě, který se věnuje dějinám střední a východní Evropy a v roce 2015 převzal v Praze Cenu VIZE 97.

Neobávejte se rozsáhlých historicko–politických studií. Timothy Snyder zvolil formu jakýchsi civilních kázání. Jsou srozumitelná, krátká, a přitom opřená o znalost historie i přehled o současné politické situaci. Každé z nich obsahuje konkrétní apel. Nejedná se ovšem o agitky pro tu či onu politickou stranu. Mají obecnější a základnější charakter – viz názvy kapitol: „Nepodřizuj se předem, Pamatuj na profesní etiku, Vykroč z řady, Přispívej na dobrou věc, Pozor na nebezpečná slova…“

Knížka je uvedena citátem Leszka Kolakovského: „Nechat se podvést – to v politice neomlouvá“. Myslím, že je dobrým příspěvkem k tomu, abychom se tohoto selhání vyvarovali. Přeju hezkou a inspirativní četbu.

Zdeněk Šorm

číslo 185, září 2018
předchozí   další

Obsah

Získávejte mi učedníky ve všech národech
Dělat kroky do neznáma
Proč sedávám ve třetí lavici vpravo
Tábor Orlovy
Timothy Snyder, Tyranie
Benefiční koncert
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).