Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 8.11.2018

 • Staršovstvo potvrdilo výsledek internetového hlasování, aby soubor Musica Rustica vystoupil zdarma na koncertě ve prospěch sborového adventního trhu a zároveň mu sbor poskytl kostel k uspořádání vlastního koncertu bez požadovaného nájemného.
 • Staršovstvo odsouhlasilo navržené změny Církevního zřízení: 1/ aby jmění shromážděného na určitý účel smělo být použito pro jiný účel jen se svolením příslušného shromáždění; 2/ úpravu postavení dozorčí rady Diakonie ČCE tak, aby mohla být pravomoc k její volbě a odvolání přenesena ze synodu na synodní radu ČCE.
 • Staršovstvo na žádost pořadatelů souhlasí s tím, aby se akce „Modlitba za domov“ konala v našem kostele i v příštím roce za podmínky lepší koordinace při organizaci a včasného sdělení požadavků.
 • Staršovstvo konstatovalo dokončení těchto úkolů: 1/ instalace rejstříku Trompeta do varhan, 2/ přidání jména Ester Čaškové na pamětní desku kazatelů, 3/ oprava fasády sborového domu (proběhne ještě kontrola předání prací).
 • Nadále se řeší tyto úkoly: 1/ natírání dveří v přízemí, 2/ soupis nářadí P. Coufala, které používá při údržbě, 3/ oprava některých bytů po přívalovém dešti, 4/ instalace regálů do dílny P. Coufala v suterénu, 5/ úprava vchodu do obchodu, který užívá OPS Jeden svět, 6/ vyčištění pamětních desek M.J.Husa u vchodu do sborového domu, 7/ realizace pravidel GDPR – ochrany údajů.
 • Staršovstvo projednalo pronájem uvolněných bytů ve sborovém domě a obnovu nájemních smluv.
 • Staršovstvo souhlasí s částkou do 1.000,–Kč na likvidaci zeleného odpadu po vyčištění dvorků sborového domu.
 • Staršovstvo souhlasí s nákladem 13.000,–Kč na nákup monitorů, power line a ssd disku pro sborové počítače.
 • P.Coufal dojedná konkrétní kalkulaci nákladů na zřízení pojízdné sedačky a plošiny do 1.patra.
 • Staršovstvo souhlasí s částkou do 12.000,– na pořízení společné antény DVBT2 ve sborovém domě.
 • Staršovstvo projednalo navýšení platů sborových pracovníků a rozhodlo o tom, že připraví strukturální rozhovory o náplni a řešení obou pracovních míst do poloviny příštího roku.
 • Staršovstvo jednalo o odprodeji a vyřazení těchto věcí: kulatý stůl a 6 polstrovaných židlí z kanceláře, 9 poškozených židlí Thonet, stolu potaženého koženkou, 2ks propanbatonových lahví, ribstole a nefunkčního kávovaru.
 • Staršovstvo hovořilo o možnostech podnětů účastníků shromáždění k přímluvným modlitbám. Účastníci bohoslužeb mohou svoje podněty – čitelně napsané na lístku – předat presbyterům, kteří mají službu, před začátkem bohoslužeb.
 • Staršovstvo souhlasilo s bezplatným propůjčením sálu 11.12. odpoledne za účelem vánoční besídky pro klienty a dobrovolníky služby následné péče Dobroduš.
 • Staršovstvo vyhovělo žádosti Magdaleny Trusinové o propůjčení sborové místnosti k natáčení audio pořadu.
 • Staršovstvo souhlasilo s možností „rituálu Křestní krabice“ při křtech (viz. níže).
 • Staršovstvo rozhodlo o pevném termínu rodinných bohoslužeb. Od nového roku se budou konat vždy 2. neděli v měsíci.
 • Staršovstvo rozhodlo o vykonání archové sbírky pro „Dny bible“ od 11.11. do 2.12.
 • Staršovstvo souhlasí s částkou do 10.000,– na nákup dárků pro děti a seniory.
 • Staršovstvo vyhovělo žádosti ekumenického oddělení synodní rady, aby se v neděli 16.12. v rámci oslov 100. výročí ČCE konaly v našem kostele bohoslužby pro anglicky mluvící hosty z ekumeny. Kázat bude Jim Arends z USA a kázání bude pro účastníky bohoslužeb přeloženo.

Zdeněk Šorm

číslo 187, listopad 2018
předchozí   další

Obsah

Jedno potřebné
Vzpomínka na Tomáše Kadlece
Není to terapie nebo jen příjemné trávení volného času
Modlitba za pravdu
Křestní krabice
Zprávy ze staršovstva 8.11.2018
Pozvání na Adventní trh
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).