Vinohradský sbor ČCE

Pozvání na Adventní trh

Plánujete si, jaké akce navštívíte v adventu? Bude prima, když si nenecháte ujít náš pravidelný vinohradský Adventní tržíček. Stejně jako v předchozích letech se můžete těšit druhou adventní neděli 9.12.2018 od 10.30 na tržíčkové koláče, punč a hlavně na výrobky klientů neziskových organizací (Jeden svět, Nazaret, Rolnička, Dobroduš a další). Letošní již patnáctý tržíček zakončí v 15 hodin koncert souboru Musica Rustica. Tržíčkem a koncertem podpoříme sociální službu Dobroduš, která je součástí Diakonie ČCE – Střediska křesťanské pomoci.

Vznikla v roce 2006 a jejím posláním je pomáhat dospělým lidem se závažným duševním onemocněním zapojit se do společnosti a přispívat k zotavení z duševní nemoci. Hlavním cílem služby je pomoc klientům při překonávání překážek, které jim běžný život přináší, podpora při zajištění vlastního bydlení, zaměstnání, stabilní finanční situace či smysluplného využití volného času. Specifikem služby je i spolupráce s dobrovolníky, lidmi nezatíženými odborností a peer konzultanty, lidmi, kteří sami zápasili s duševním onemocněním, získali náhled na to, co se s nimi děje, a objevili způsob, jak příznakům nemoci nepodlehnout, ale naučit se s nimi žít. Mají sílu a chuť podpořit svými zkušenostmi také ostatní lidi na cestě zotavování z jejich onemocnění. Finanční prostředky z tržíčku a koncertu umožní klientům a jejich doprovodu (dobrovolníkům) navštívit kulturní i sportovní akce a rozvíjet společnou aktivitu „klubu líných turistů“ (cestovné, návštěva hradů, zámků, muzeí či jiných kulturně–vzdělávacích institucí). Část finančních prostředků plánuje Dobroduš využít i na zajištění vzdělávání dobrovolníků, kteří se v průběhu spolupráce s klienty dostávají někdy do náročných situací.

Těšíme se na setkání s vámi všemi na patnáctém ročníku Adventního tržíčku!

Monika Chábová

Poznámka redakce: S pracovníky organizace Dobroduš jsme v únoru 2016 připravili rozhovor pro Hrozen – je možno si ho přečíst na webu či ve svázaných Hroznech v knihovně v sále.

číslo 187, listopad 2018
předchozí   další

Obsah

Jedno potřebné
Vzpomínka na Tomáše Kadlece
Není to terapie nebo jen příjemné trávení volného času
Modlitba za pravdu
Křestní krabice
Zprávy ze staršovstva 8.11.2018
Pozvání na Adventní trh
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).