Vinohradský sbor ČCE

Zpráva staršovstva FS ČCE v Praze 2 – Vinohrady o hospodaření sboru

pro výroční sborové shromáždění svolané na 24. března 2019

Tato zpráva se dle ustanovení ŘHC zmiňuje o událostech, které měly v minulém roce významný vliv na hospodaření sboru.

 1. Výdaje nad rámec standardního provozu sboru:
  1. Instalace nového rejstříku trompeta do varhan: podle rozpočtu sbor instaloval nákladem 169 400 Kč nový rejstřík do varhan v modlitebně.
  2. Rekonstrukce farářského bytu – podle rozpočtu byla provedena kompletní rekonstrukce farářského bytu (kompletně elektřina, rozvody, koupelna a WC, kuchyň, výměna podlahy v hale), nákladem cca 800 000 Kč.
  3. Dokončení rekonstrukce lavic v modlitebně – podle schváleného rozpočtu zajistilo staršovstvo rekonstrukci druhé poloviny lavic v modlitebně nákladem 153 000 Kč.
  4. Kamenný Přívoz – na začátku roku 2018 dokončilo staršovstvo převod pozemku v Kamenném Přívozu na příbuzné původního dárce. Na jaře roku 2018 přestala být tato nemovitost majetkem sboru a v katastru nemovitostí byl zapsán nový vlastník.
 2. Dary sborům ČCE: V roce 2018 jsme poskytli dar ve výši 15 000 Kč každému z níže jmenovaných sborů naší církve (vždy vybíráme jeden sbor z každého seniorátu na doporučení seniorátního výboru – v letošním roce to byly tyto sbory: Opatov, Nové Město pod Smrkem, Přelouč, Hlinsko, Přeštice, Moravská Třebová, Roudnice nad Labem, Škvorec, Pražský sbor Ochranovského seniorátu, Pečky, Nový Bydžov, Hranice, Soběslav, Kyjov.)
 3. Plnění rozpočtu: Rozpočet schválený sborovým shromážděním jako schodkový (662 000 Kč bylo v rozpočtu navrženo financovat ze zisků minulých let) vykazuje po zaúčtování prosincových dokladů menší schodek. Podrobnější informace jsou vyvěšeny v rámci informace o plnění rozpočtu na nástěnce v modlitebně sboru. Za zmínku stojí příjmová stránka, ve které jsme překročili rozpočtovaný příjem z hospodářské činnosti o cca 200 000 Kč, na druhou stranu nám chybělo ještě cca 50 000 Kč k tomu, abychom splnili příjmovou stranu rozpočtu v rámci položky „saláry“.
 4. Nárůst repartic a personálního fondu: S postupujícím procesem finanční odluky církve od státu je potřeba počítat s nárůstem plateb, kterými farní sbory zajišťují chod ČCE. V roce 2018 došlo k cca 30% nárůstu seniorátních repartic – mimo jiné i změnou výpočtu, ve kterém je také zohledněno to, kolik sbor „vydělává“ v rámci vedlejší činnosti. Díky tomuto solidárnímu přístupu platí náš sbor o něco vyšší částku nežli srovnatelně velké sbory, které nemají příjmy z hospodářské činnosti. O 15% narostly celocírkevní repartice a o 8% odvody do personálního fondu. V roce 2019 bude tento meziroční nárůst podobný, v případě celocírkevních repartic a odvodů do personálního fondu vyšší.

číslo 190, březen 2019
předchozí   další

Obsah

Kázání
Zpráva o životě sboru za rok 2018
Zpráva staršovstva o hospodaření sboru
Zprávy ze staršovstva 14.2.2019
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).