Vinohradský sbor ČCE

Obrana vánočních nákupů

Vládní činitelé se teď všemožně snaží otevřít obchody pro předvánoční nákupy, aby byly ekonomické ztráty co nejmenší. Někteří věřící naopak uzavření obchodů vítají jako šanci prožít jednou konečně vánoce opravdu duchovně. Ono je módní na tu nákupní horečku žehrat i jindy. Já se ale – na faráře možná nečekaně – chci těch předvánočních nákupů zastat.

Vánoce, které vyhlížíme, totiž nejsou jen o chudém narození. Jsou především o narození božího Syna. Bůh se z lásky k nám stal člověkem. Přijal vydanost a bezbrannost lidského života, aby byl ve všem s námi. Vánoční radost je právě o této solidaritě a věrnosti, která nejde za svým štěstím, ale rodí se pro štěstí druhých. A láska v ní nezůstává jenom u krásných slov a symbolů, ale stává se tělem, životem.

Tomu jistě odpovídá, aby i její oslava nezůstala jenom v mysli, u krásných idejí a slov, ale dostala svůj konkrétní, přímo hmatatelný výraz. Dárky k tomu nepochybně patří.

A tak pokud nakupujete proto, že myslíte na druhé a chcete jim udělat radost, nestyďte se za to. Je to skvělé! Pokud pečete vánoční cukroví proto, aby byl život druhých sladší, a chcete je pohostit, je to výborné. A pokud sháníte a zdobíte stromek, aby se druzí mohli potěšit jeho krásou, pak to je nepochybně v duchu té vánoční radosti.

Kdyby někdo sezval ostatní k prázdnému vánočnímu stolu a řekl: „Tak letos žádné dárky nebudou, nejsme přece žádní materialisti! Zapálíme si svíčku, zazpíváme koledu a hajdy na kutě“, nevím, kolik by v tom bylo skutečné lásky. Vzájemné obdarování a vše, co do něj investujeme, včetně těch nákupů, které jsou mnohdy otravné, má hluboký smysl. Záleží jen na tom, koho při nich máme na mysli.

Samozřejmě vůbec nejlepší je, když si díky dítěti v jeslích uvědomíme, že tím největším darem jsme, můžeme a máme být my sami. V křesťanské víře Ježíšek dárky nerozdává. On sám je tím největším darem jako ztělesnění boží věrnosti a solidarity, která se pro nás svého štěstí vzdává.

Pokud nás vděčnost a důvěra osvobodí k tomu, že se budeme i my umět něčeho ze svého štěstí kvůli druhým vzdát, abychom s nimi jejich život skutečně sdíleli, pak se na nás Boží štědrost opravdu odrazí a svátky budou skutečně radostné. Věřme tomu.

Přeju vám, aby vás tahle důvěra provázela celým adventem i vánočními svátky a potvrzovala vám smysl všeho, co děláte pro druhé.

Zdeněk Šorm

číslo 206, prosinec 2020
předchozí   další

Obsah

Obrana vánočních nákupů
Byli to naši sousedé II.
Virtuální adventní trh
Dopis od synodního seniora
Evropský výzkum hodnot 4: Člověk je dobrý
Zprávy ze staršovstva 10.12.2020
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2024
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).