Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 10.12.2020

foto: advent

 • Staršovstvo potvrdilo hlasování na dálku (per rollam): 1/ Staršovstvo nesouhlasí s vizuálním přenosem bohoslužeb v době karantény. 2/ Staršovstvo souhlasí, aby výtěžek virtuálního adventního tržíčku byl ve prospěch střediska Víteček.
 • J. Raisová podala zprávu o obnově kartotéky. Zatím se vrátila asi třetina odpovědních lístků.
 • Byla prodána registratura z klubovny mládeže.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo o minulém dění ve sboru. V karanténě se uskutečnily biblické hodiny online. Na první adventní neděli se konaly dvoje bohoslužby s omezenou účastí, na které se lidé předem přihlašovali. Na seniorátní sbírku se při nich vybralo 8.412 Kč. Od 3.12. umožnilo uvolňování mimořádných opatření, aby se již bohoslužby i ostatní shromáždění v týdnu konaly v obvyklém režimu, pouze s omezením zpěvu. Od 6. do 18.12. probíhá virtuální tržíček pro středisko Víteček.
 • Staršovstvo jednalo o podobě zpěvu při bohoslužbách a rozhodlo, že vzhledem k rizikům bude při běžných bohoslužbách zpívat pouze farář a služba a při rodinných vánočních bohoslužbách mohou zpívat také děti v omezeném počtu.
 • Staršovstvo rozhodlo o podobě svátečních shromáždění, o kterých budou členové sboru informováni vánočním pozdravem.
 • Konání sborového Silvestra bude tento rok vzhledem k situaci vypuštěno.
 • Staršovstvo souhlasilo s tím, aby se konvent našeho seniorátu v případě, že by vzhledem k mimořádným opatřením nestačila kapacita smíchovského sboru, konal 9.1.2021 v našem kostele.
 • Staršovstvo rozhodlo o termínech a určení chrámových sbírek: 13.12. – sbírka pro středisko Víteček; 20.12. – sbírka pro SOS dětské vesničky.
 • Staršovstvo souhlasilo s návrhem hospodářské komise, aby J. Raisová a M. Janeček připravili návrh na to, jak při rekonstrukci hrobu D. Bružové vytvořit z tohoto místa společný hrob pro zemřelé členy našeho sboru, o jejichž místo posledního odpočinku se sbor stará.
 • Staršovstvo jednalo o úpravách podoby nájemného pro Sevendesign, obchůdek Jednoho světa a ateliéru Radových vzhledem k problémům v jejich podnikání, které způsobila epidemie Covidu.
 • Staršovstvo souhlasilo se zakoupením nového dataprojektoru a pověřilo jím F. Krupičku, J. Svobodu a J. Šilara.
 • Staršovstvo souhlasilo se změnou stravenek, poskytovaných zaměstnancům sboru, na příspěvek na stravu.
 • Staršovstvo jednalo o žádosti libeňského sboru o možnostech půjčky na neplánovanou rekonstrukci střechy sborového domu.
 • Staršovstvo souhlasilo se zakoupením nového dataprojektoru a pověřilo jím F. Krupičku, J. Svobodu a J. Šilara.
 • Staršovstvo souhlasilo se změnou stravenek, poskytovaných zaměstnancům sboru, na příspěvek na stravu.
 • Staršovstvo jednalo o žádosti libeňského sboru o možnostech půjčky na neplánovanou rekonstrukci střechy sborového domu.
 • Staršovstvo souhlasilo s nákupem nového mobilního telefonu pro sborovou sestru.
 • P. Coufal navrhl, aby v době omezeného sborového provozu, kdy bude sborová sestra na home office, byla dokončena rekonstrukce elektroinstalace ve farní kanceláři. Staršovstvo nechává domluvu možného termínu na sborových zaměstnancích.

 • Staršovstvo rozhodlo u udělení mimořádných odměn P. Coufalovi a J. Raisové a vyslovilo poděkování všem sborovým zaměstnancům za dobré zvládnutí přechodového období i změn pracovních úvazků.
 • Staršovstvo projednalo postup přípravy rozvojového plánu sboru. Presbyteři do příští schůze vyplní dotazník, který připravili Z. Šorm a M. Cháb. Ten následně zpracují M. Cháb, M. Janeček a J. Raisová. Výsledný materiál se stane podkladem pro rozhovor na mimořádné schůzi staršovstva, věnované tomuto tématu.
 • Staršovstvo souhlasilo s žádostí studenta J. Benetína o možnost zkoušení na sborové varhany. Požádalo J. Svobodu, aby studentovi nástroj představil.
 • Staršovstvo navrhlo dlouholetou členku sboru M. Kadlecovou na udělení Medaile vděčnosti.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo o prodloužení zápůjček kalíšků sborům na vysluhování Večeře Páně.
 • M. Janeček připraví pro příští schůzi návrh koncepce poděkování dárcům.
 • Sbor zakoupí 100 kusů respirátorů, aby byly k dispozici účastníkům bohoslužeb.

číslo 206, prosinec 2020
předchozí

Obsah

Obrana vánočních nákupů
Byli to naši sousedé II.
Virtuální adventní trh
Dopis od synodního seniora
Evropský výzkum hodnot 4: Člověk je dobrý
Zprávy ze staršovstva 10.12.2020
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).