Sbor ČCE v Praze na Vinohradech

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.”
Matouš 11:28

Úvodem

O našem sboru

Kalendář

Kázání a jiné texty

Záznamy bohoslužeb

Sbírky

Časopis Hrozen

Výběr z Hroznů

Pronájem kostela

Kontakt


Najdete nás i na facebooku Facebook

Bohoslužby ve vinohradském sboru Vinohradský sbor Českobratrské církve evangelické patří do pestrobarevné množiny křesťanských církví. To jsou skupiny lidí, kteří kromě vzájemných sympatií a mnoha dalších vazeb neustále, se staletou nepřerušenou tradicí, krouží kolem příběhu nazaretského Ježíše. O Ježíši věříme, že je mesiášem (řecky se to řekne christos), kterého od biblických dob vyhlížejí Židé jako božského zachránce. Ve tváři Ježíše Krista spatřujeme tvář Hospodina, Boha, který to se světem myslí dobře.

Bohoslužby se konají každou neděli od 9:30 hodin.
Adresa: Korunní 60, 120 00 Praha 2, Vinohrady
Telefon: 224 253 550
Mobil: 775 243 550 pouze v pracovní době
E-mail: 
Jak nás najdete? Zde je mapa.

Nouzový stav

Bratři a sestry,
I když je těžké se v měnících se opatřeních orientovat a únava z toho stoupá, zveme vás na shromáždění – jak ta v kostele, tak ta virtuální. Zatím můžeme říct, jak to bude do neděle 24.1.:

V neděli se budou konat bohoslužby včetně nedělní školy pro děti (tj. bohoslužeb pro děti) vždy od 9.00 a 10.30 a je třeba se na ně přihlásit do tabulky jako dříve. Pokud se sami nemůžete přihlásit, zavolejte sborové sestře a ona vás do tabulky zapíše. Od úterý 19.1. se bude biblická hodina konat online od 19.00 na adrese meet.jit.si/Biblická. Ostatní shromáždění v týdnu zatím nejsou možná. Hospodářská komise i staršovstvo v týdnu od 11.1. proběhnou také online. Únorový sborový pobyt na horách jsme kvůli situaci museli odvolat. Pokud byste měli nějaký dotaz nebo byste potřebovali mluvit s farářem, neváhejte zavolat do sborové kanceláře, nebo napište mail.

Přejeme vám dostatek důvěry, aby – jak zpívá J.A.Komenský – s vámi nemohl vítr libý neb odporný viklati sem ani tam ani v tomto Novém roce.

Za staršovstvo Zdeněk Šorm a Jana Šarounová