Vinohradský sbor ČCE

Světový den modliteb 2003

Každoročně svolávají ženy Světový den modliteb, který tradičně probíhá po celém světě první pátek v měsíci březnu. Liturgii připravují ženy vždy z jiné země světa, národní výbory SDM ji přeloží, aby se mohli zúčastnění spojit v jednom duchu v modlitbách. Je to milá tradice ekumény zdola. Není organizována žádnou určitou církví, ba ani Ekumenickou radou církví nebo Biskupskou konferencí, a přesto se uskutečňuje a spojuje křesťany po celém světě - dříve jen ženy, dnes i muže a děti.

Tento rok připravily liturgii ženy z Libanonu a budeme tedy myslet převážně na jejich problémy, starosti i naděje. Libanon je země známá nám z Bible, však je v ní zmíněna sedmdesátkrát: stavba chrámu Šalomounova byla v rukou architektů z Týru a cedry libánské byly užity k jeho stavbě; známá nám jsou města Týr a Sidon, i Byblos a později Tripolis a Bejrút. Nynější republika libanonská, která získala nezávislost v roce 1943, má čtyři miliony obyvatel, žije v ní přibližně stejný počet muslimů i křesťanů a malá židovská komunita. Dlouhá léta se v Libanonu bojovalo a dosud se tento malý stát potýká s problematikou palestinských uprchlíků. Víc se můžete o Libanonu dozvědět právě na modlitebním ekumenickém setkání.

Vletošním roce se celopražské setkání uskuteční v chrámu sv. Ludmily na náměstí Míru už ve čtvrtek 6. března v 17 hod.

Vzhledem k tomu, že je připraven i program pro děti a máme k dispozici diapozitivy o Libanonu, uvažujeme o setkání v našem sboru v den určený SDM ke společným modlitbám, v pátek 7. března. Rádi bychom se sešli v 17 hod. odpoledne společně s dětmi. Předběžně jednáme o účasti se sborem ochranovským z Hálkovy ulice. Ženy, které by měly zájem účastnit se aktivně liturgie, zveme na setkání v pondělí 24. února v 16,30 hod., případně podle dohody.

Nezapomeňte však na celopražské sejití ve čtvrtek 6. března, které bude vskutku ekumenické, naše setkání by bylo vícegenerační. Těšíme se na Vás, děti, mladé, starší i nejstarší.

Eva Šormová, Alena Zikmundová

číslo 30, únor 2003
předchozí   další

Obsah

Kázání na Nový rok 2003
K dějinám vinohradského sboru VI
Ještě k seznamům
Reakce - Hrátky s ohněm
Světový den modliteb 2003
Ohlédnutí za Janskými Lázněmi
To byl ale farář
Sborový výlet na Slovácko
Editorial

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).