Vinohradský sbor ČCE

Usilujte o vyšší dary

1. Kor 12,31

Apoštol nás pobízí k dynamice, pohybu, úsilí. Křesťanský sbor má podle Písma úkol, cíl, vizi. Máme budovat dospělé charismatické společenství. Máme duchovně růst. Tento růst má své projevy viditelné i méně viditelné. S vděčností lze konstatovat, že se nám podařilo posílit některé formy liturgie a diakonie (např. vysluhování svaté Večeře Páně v celém velikonočním období, rozšíření křesťanské služby, mateřské centrum, atp.). Nemůžeme si stěžovat na to, že zde není dost nových tváří, nových pracovníků. A přece je nám třeba vnitřního růstu, duchovní obnovy, touhy po životě v posvěcení. I mezi námi se občas prosazuje nízká člověčina na úkor touhy po vyšších darech. I mezi námi tu i tam dochází ke zbytečným nedorozuměním a napětím. Tam, kde se něco daří z Božího ducha, se také ten Zlý snaží dílo pokazit. Tam, kde kvete sbor, může jej ten starý nepřítel rozkládat zevnitř, byť jen přízemními klevetami. Ty jsou vždy projevem nedostatku odvahy i čistého svědomí. Proti tomu však Písmo nabízí efektivní obranu: usilování o vyšší dary, exkluzivní nabídku Ducha. To, co je z ní nejvzácnější, jmenuje apoštol na samém konci své slavné “chvály svaté lásky”: “A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.” LÁSKA se může stále znovu stávat vlastním principem i důsledkem “lámání chleba” při stolu Páně. Jde jen o to, abychom onomu častějšímu stolování byli hodni svým přístupem. Abychom si uměli vyčistit vztahy, vyříkat si nesrovnalosti, odpustit si a vyjít společně ke službě starým i těm docela malým. Aby se sbor stával společenstvím jak společné víry, tak vzájemné důvěry, a tedy i místem, kde se pěstuje živá naděje nejen pro zítřek, nýbrž i pro dnešek, nejen pro jednotlivce, ale i pro celek. Vždyť stůl Páně, bere-li se vážně, proráží hráze nedorozumění a vytváří novou skutečnost, nový lid. Nikoli sbor kamarádů a kamarádek, ale sestry a bratry, přátele Kristovy, vyvolený lid zakořeněný v jiné půdě, než bývají pouze vzájemné sympatie: v utrpení, smrti a slavném vzkříšení Božího Syna. “Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. (1. Jan 4,11-12)

Pro Hrozen Martin T. Zikmund

číslo 42, květen 2004
předchozí   další

Obsah

Usilujte o vyšší dary
Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili
Sloužit tím, co mám
Z historie vinohradského sboru XVI
Návštěva krajanů na Ukrajině
Adopce na dálku – malá změna
Stany a Chýšky
Ze staršovstva
Mimořádné volební shromáždění
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2024
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).