Vinohradský sbor ČCE

Program sborových akcí

Biblické hodiny - středa 18.00

5.5. Podobenství o marnotratném synu (L 15,11-32)
12.5. Podobenství o nepoctivém správci (L 16,1-13)
19.5. biblická hodina se nekoná
20.5. Svátek Nanebevstoupení Páně:
18.00 - Rozhovor staršovstva s konfirmandem Vojtěchem Kantorem
19.00 - Shromáždění s biblickým výkladem (Mk 16,9-20)
26.5. Podobenství o boháči a Lazarovi (L 16,19-31)
2.6. Podobenství o soudci a vdově (L 18,1-8)

Program pro střední generaci - čtvrtek 19.30

27.5. Věra Lukášová o obchůdku Jeden svět

Program pro starší věkem - úterý 14.30

11.5. Alena Zikmundová o cestě do českých vesnic na Ukrajině
18.5. Martin T. Zikmund o knize Wladyslawa Szpilmana "Pianista"
25.5. Martin T. Zikmund o básníku a literátu Josefu Horovi

V sobotu 8.5. a v neděli 9.5. se část sboru účastní zájezdu do Bzence.

V neděli 9.5. v 17.00 se na faře v 1. patře koná mimořádné diskusní setkání o otázce odsunu Němců z Československa, pořádané akademickou YMCA a místním odborem Kostnické jednoty Praha 2. Jde o pokračování rozhovoru, který byl před časem veden na stránkách Evangelického týdeníku Kostnické jiskry. Jste srdečně zváni.

Ve dnech 13.5.-16.5. bude probíhat v kostele a sborových prostorech jednání synodu ČCE. Všechna jednání, která nejsou prohlášena za neveřejná, je možno sledovat z kruchty. V neděli 16.5. v 9.30 se uskuteční společné boho-služby synodu a vinohradského sboru.

Na Svatodušní neděli dne 30.5. v 9.30 se budou konat bohoslužby s konfirmací Vojtěcha Kantora.

číslo 42, květen 2004
předchozí   další

Obsah

Usilujte o vyšší dary
Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili
Sloužit tím, co mám
Z historie vinohradského sboru XVI
Návštěva krajanů na Ukrajině
Adopce na dálku – malá změna
Stany a Chýšky
Ze staršovstva
Mimořádné volební shromáždění
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).